Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miastko

Obowiązująca zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miastko w załączeniu.

Niniejszą zmianę Studium stanowią następujące załączniki:

  1. Zał. nr 1a – „CZĘŚĆ A - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego” – część tekstowa;
  2. Zał. nr 1b – „CZĘŚĆ B – Kierunki zagospodarowania przestrzennego” – część tekstowa;
  3. Zał. nr 2a – „Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego – obszar wiejski gminy” w postaci graficznej w skali 1:10 000;
  4. Zał. nr 2b – „Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta” – w postaci graficznej, w skali 1: 5000;
  5. Zał. nr 3a – „Kierunki zagospodarowania przestrzennego – obszar wiejski gminy” – w postaci graficznej, w skali 1: 10 000;
  6. Zał. nr 3b – „Kierunki zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta” – w postaci graficznej, w skali 1: 5000;
  7. Zał. nr 4a – „Kierunki zmian w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – obszar wiejski gminy” – w postaci graficznej, w skali 1: 20 000;
  8. Zał. nr 4b - „Kierunki zmian w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – obszar miasta” – w postaci graficznej, w skali 1: 5000;
  9. Zał. nr 5 – „Uzasadnienie przyjętych rozwiązań oraz synteza ustaleń studium”
  10. Zał. nr 6 – „Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu studium”

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jan Gajo 24-10-2016 08:51:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jan Gajo 24-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Szkilnyk 06-04-2017 15:07:12