Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, na działce nr 3/14 obręb nr 83/4 Miastko. Małgorzata Szkilnyk 2018-03-20 15:52:47 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-03-20 14:04:28 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-03-19 14:44:08 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-03-19 14:10:45 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-03-19 14:03:41 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-03-19 13:59:43 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-03-19 13:39:12 edycja dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-03-19 13:23:13 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-03-19 13:16:32 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-03-19 12:48:53 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIX/466/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. Longina Jankowska 2018-03-19 12:44:05 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIX/467/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. Longina Jankowska 2018-03-19 12:43:38 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIX/468/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Miastko na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Longina Jankowska 2018-03-19 12:43:09 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIX/469/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Miastko na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Longina Jankowska 2018-03-19 12:42:34 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIX/469/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Miastko na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Longina Jankowska 2018-03-19 12:42:05 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIX/470/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 r. i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. Longina Jankowska 2018-03-19 12:41:44 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIX/471/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie współdziałania przy realizacji zadania z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Longina Jankowska 2018-03-19 12:41:19 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIX/472/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie przystąpienia i określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł ciepła w ramach konkursu pn.: "EKO-MIASTKO 2018". Longina Jankowska 2018-03-19 12:38:15 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIX/480/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie powołania Komisji Statutowej jako doraźnej komisji Rady Miejskiej w Miastku. Longina Jankowska 2018-03-19 12:37:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/479/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastko w 2018 roku. Longina Jankowska 2018-03-19 12:35:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/478/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 261/2, położonej w obrębie Miastko 83/4, stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Longina Jankowska 2018-03-19 12:31:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/477/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od osoby fizycznej nieruchomości oznaczonej, jako działka numer 81 i działka numer 83, położonej w obrębie Wołcza Wielka, gm. Miastko, do zasobów Gminy Miastko. Longina Jankowska 2018-03-19 12:27:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/476/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko, oznaczonej jako działka nr 47, położonej w obrębie Kamnica, gm. Miastko, odpłatną służebnością gruntową. Longina Jankowska 2018-03-19 12:23:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/475/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru, obejmującego tereny położone w obrębie ewidencyjnym Piaszczyna. Longina Jankowska 2018-03-19 12:19:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/474/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębach ewidencyjnych Wołcza Wielka i Wołcza Mała. Longina Jankowska 2018-03-19 12:15:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/473/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o. na lata 2018 - 2021". Longina Jankowska 2018-03-19 12:10:32 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIX/473/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o. na lata 2018 - 2021". Longina Jankowska 2018-03-19 12:09:51 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIX/473/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o. na lata 2018 - 2021". Longina Jankowska 2018-03-19 12:08:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/472/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie przystąpienia i określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł ciepła w ramach konkursu pn.: "EKO-MIASTKO 2018". Longina Jankowska 2018-03-19 12:05:54 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIX/472/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie przystąpienia i określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł ciepła w ramach konkursu pn.: "EKO-MIASTKO 2018". Longina Jankowska 2018-03-19 11:55:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/471/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie współdziałania przy realizacji zadania z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Longina Jankowska 2018-03-19 11:30:44 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIX/471/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie współdziałania przy realizacji zadania z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Longina Jankowska 2018-03-19 11:29:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/470/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 r. i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. Longina Jankowska 2018-03-19 11:27:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/469/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Miastko na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Longina Jankowska 2018-03-19 11:19:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/468/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Miastko na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Longina Jankowska 2018-03-19 11:17:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/466/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. Longina Jankowska 2018-03-19 11:15:31 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIX/467/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. Longina Jankowska 2018-03-19 11:15:17 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIX/467/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. Longina Jankowska 2018-03-19 11:15:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/466/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. Longina Jankowska 2018-03-19 11:10:31 dodanie dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-03-19 08:20:09 edycja dokumentu