Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Kowalskiej - WGN 6845.1.242.2011.ASz Marcin Woszczak 2011-10-06 10:51:03 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Kowalskiej - WGN 6845.1.243.2011.ASz Marcin Woszczak 2011-10-06 10:48:16 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Dworcowej w Miastku - WGN 6845.1.247.2011.ASz Marcin Woszczak 2011-10-06 10:46:29 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu działki przy ul. Czereśniowej do oddania w użytkowanie wieczyste - WGN.6841.1.1.2011.AMK Marcin Woszczak 2011-10-06 09:20:38 edycja dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu działki przy ul. Czereśniowej do oddania w użytkowanie wieczyste - WGN.6841.1.1.2011.AMK Marcin Woszczak 2011-10-06 09:20:22 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu działki przy ul. Czereśniowej do oddania w użytkowanie wieczyste - WGN.6841.1.1.2011.AMK Marcin Woszczak 2011-10-06 09:17:17 dodanie dokumentu
Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 2 września 2011 roku Marcin Woszczak 2011-10-06 09:11:27 dodanie dokumentu
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - WGN 6840.1.18 .2011 Marcin Woszczak 2011-10-05 11:08:57 dodanie dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza III przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Miastku przy ul. Fabrycznej, w obrębie 83/2 m. Miastko - WGN.6840.2.26.2011.AMK Marcin Woszczak 2011-10-03 15:49:04 edycja dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Miastku przy ul. Podlaskiej 17, w obrębie 83/1 m. Miastko - WGN.6840.2.37.2011.AMK Marcin Woszczak 2011-10-03 15:45:54 dodanie dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza III przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Miastku przy ul. Fabrycznej, w obrębie 83/2 m. Miastko - WGN.6840.2.26.2011.AMK Marcin Woszczak 2011-10-03 15:42:23 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - WGN.6845.2.31.2011.SG Marcin Woszczak 2011-10-03 13:41:31 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Michał Kołodziejczyk 2011-09-30 08:01:15 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Marcin Woszczak 2011-09-29 21:58:42 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.17.2011 z dnia 22.09.2011r. Ryszard Ringwelski 2011-09-28 15:02:22 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.16.2011 z dnia 22.09.2011r. Ryszard Ringwelski 2011-09-28 15:01:10 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.15.2011 z dnia 22.09.2011r. Ryszard Ringwelski 2011-09-28 15:00:15 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.14.2011 z dnia 22.09.2011r. Ryszard Ringwelski 2011-09-28 14:58:58 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.13.2011 z dnia 22.09.2011r. Ryszard Ringwelski 2011-09-28 14:57:33 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.12.2011 z dnia 22.09.2011r. Ryszard Ringwelski 2011-09-28 14:55:34 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.11.2011 z dnia 22.09.2011r. Ryszard Ringwelski 2011-09-28 14:53:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 37/VI/2011 z dnia 18 maja 2011 w sprawie powołania komisji przetargowej Marcin Woszczak 2011-09-27 10:51:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 38/VI/2011 z dnia 23 maja 2011 w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy Marcin Woszczak 2011-09-27 10:51:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 39/VI/2011 z dnia 23 maja 2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Marcin Woszczak 2011-09-27 10:51:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 40/VI/2011 z dnia 24 maja 2011 w sprawie zmiany zarządzenia nr 42/IV/2005 Burmistrza Miastka z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Miastku Marcin Woszczak 2011-09-27 10:51:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 41/VI/2011 z dnia 31 maja 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2011 oraz w "Planie Finansowym" zadań zleconych na 2011 rok Marcin Woszczak 2011-09-27 10:50:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 42/VI/2011 z dnia 17 czerwca 2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Referenta ds. obsługi Centrum Informacji Turystycznej Marcin Woszczak 2011-09-27 10:50:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 43/VI/2011 z dnia 16 czerwca 2011 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy najmu Marcin Woszczak 2011-09-27 10:50:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 44/VI/2011 z dnia 20 czerwca 2011 w sprawie powołania komisji do dokonania analizy i oceny ofert na agenta emisji obligacji komunalnych oraz przeprowadzenia negocjacji z oferentami Marcin Woszczak 2011-09-27 10:49:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 45/VI/2011 z dnia 20 czerwca 2011 w sprawie powołania komisji końcowego odbioru technicznego robót budowlanych Marcin Woszczak 2011-09-27 10:49:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 46/VI/2011 z dnia 22 czerwca 2011 w sprawie powołania komisji przetargowej Marcin Woszczak 2011-09-27 10:49:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 47/VI/2011 z dnia 29 czerwca 2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Młodszego Referenta ds. obsługi Centrum Informacji Turystycznej Marcin Woszczak 2011-09-27 10:48:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 48/VI/2011 z dnia 29 czerwca 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2011 oraz w "Planie Finansowym" zadań zleconych na rok 2011 Marcin Woszczak 2011-09-27 10:48:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 49/VI/2011 z dnia 1 lipca 2011 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Karoliny Krupińskiej Marcin Woszczak 2011-09-27 10:48:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 50/VI/2011 z dnia 1 lipca 2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Energetyki Cieplnej w Miastku Marcin Woszczak 2011-09-27 10:48:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 51/VI/2011 z dnia 14 lipca 2011 w sprawie powołania komisji przetargowej Marcin Woszczak 2011-09-27 10:48:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 52/VI/2011 z dnia 14 lipca 2011 w sprawie powołania komisji przetargowej Marcin Woszczak 2011-09-27 10:47:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 53/VI/2011 z dnia 18 lipca 2011 w sprawie powołania komisji końcowego odbioru robót budowlanych Marcin Woszczak 2011-09-27 10:47:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 54/VI/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Marcin Woszczak 2011-09-27 10:47:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 55/VI/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Marcin Woszczak 2011-09-27 10:47:11 edycja dokumentu