Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - WIT.271.9.2011.KR Marcin Woszczak 2011-09-15 10:45:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji - WOA.0012.3.11.2011 Marcin Woszczak 2011-09-12 13:47:59 dodanie dokumentu
Informacje nieudostepnione Marcin Woszczak 2011-09-09 14:57:22 edycja dokumentu
Uchwała nr 89/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Szydlice Marcin Woszczak 2011-09-08 11:00:55 dodanie dokumentu
Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Gospodarki Mieszkaniowej Marcin Woszczak 2011-09-08 10:59:40 edycja dokumentu
Komisja Infrastruktury Technicznej Marcin Woszczak 2011-09-08 10:59:25 edycja dokumentu
Rada Miejska 2010 - 2014 Marcin Woszczak 2011-09-08 10:58:57 edycja dokumentu
Uchwała nr 88/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Świerzenko Marcin Woszczak 2011-09-08 10:58:47 dodanie dokumentu
Uchwała nr 87/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie skargi na działalnosc Burmistrza Marcin Woszczak 2011-09-08 10:56:50 dodanie dokumentu
Uchwała nr 86/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Marcin Woszczak 2011-09-08 10:56:06 dodanie dokumentu
Uchwała nr 85/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie wyrazenia zgody na złożenie wniosku o komunalizację nieruchomości Marcin Woszczak 2011-09-08 10:54:34 dodanie dokumentu
Uchwała nr 84/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie odpłatnego nabycia działki do zasobów komunalnych Gminy Miastko Marcin Woszczak 2011-09-08 10:53:35 dodanie dokumentu
Uchwała nr 83/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych Marcin Woszczak 2011-09-08 10:52:26 dodanie dokumentu
Uchwała nr 82/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działek gruntu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych Marcin Woszczak 2011-09-08 10:51:42 edycja dokumentu
Uchwała nr 82/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działek gruntu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych Marcin Woszczak 2011-09-08 10:50:38 dodanie dokumentu
Uchwała nr 81/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie nadania nazwy ulicy Marcin Woszczak 2011-09-08 10:49:10 dodanie dokumentu
Uchwała nr 80/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu stanowiącej mienie komunalne Marcin Woszczak 2011-09-08 10:48:21 dodanie dokumentu
Uchwała nr 78/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu Marcin Woszczak 2011-09-08 10:47:16 edycja dokumentu
Uchwała nr 79/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu stanowiącej mienie komunalne Marcin Woszczak 2011-09-08 10:47:02 dodanie dokumentu
Uchwała nr 78/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu Marcin Woszczak 2011-09-08 10:45:23 dodanie dokumentu
Uchwała nr 77/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku Marcin Woszczak 2011-09-08 10:44:35 dodanie dokumentu
Uchwała nr 76/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2011 rok Marcin Woszczak 2011-09-08 10:39:56 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Marcin Woszczak 2011-09-07 10:58:35 edycja dokumentu
Wzór formularza zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Jan Gajo 2011-09-06 13:45:15 edycja dokumentu
Wzór formularza zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Jan Gajo 2011-09-06 13:44:41 usunięcie załacznika
Wzór formularza zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Jan Gajo 2011-09-06 13:43:10 edycja dokumentu
Wzór formularza zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Jan Gajo 2011-09-06 13:42:48 usunięcie załacznika
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka o numerach, granicach i siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych wwyborach do Sejmu RP i do Senatu RP Jan Gajo 2011-09-06 13:40:27 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka o numerach, granicach i siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych wwyborach do Sejmu RP i do Senatu RP Jan Gajo 2011-09-06 13:40:12 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - WIT.271.8.2011.KR Marcin Woszczak 2011-09-05 14:59:59 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Miastka w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. Jan Gajo 2011-09-05 14:45:36 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka o numerach, granicach i siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych wwyborach do Sejmu RP i do Senatu RP Jan Gajo 2011-09-05 14:10:59 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka o numerach, granicach i siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych wwyborach do Sejmu RP i do Senatu RP Jan Gajo 2011-09-05 14:10:42 usunięcie załacznika
Informacja Burmistrza Miastka o uprawnieniu wyborców niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego w głosowaniu do Sejmu RP i do Senatu RP Jan Gajo 2011-09-05 13:18:04 edycja dokumentu
Informacja Burmistrza o uprawnieniu osób niepełnosprawnych w głosowaniu do Sejmu RP i do Senatu RP przy pomocy nakładek Braila Jan Gajo 2011-09-05 13:15:44 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Miastka o uprawnieniu wyborców niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego w głosowaniu do Sejmu RP i do Senatu RP Jan Gajo 2011-09-05 13:11:09 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka o numerach, granicach i siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych wwyborach do Sejmu RP i do Senatu RP Jan Gajo 2011-09-05 13:08:11 dodanie dokumentu
Wzór formularza zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Jan Gajo 2011-09-05 12:46:51 edycja dokumentu
Wzór formularza zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Jan Gajo 2011-09-05 12:46:43 usunięcie załacznika
Wzór formularza zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Jan Gajo 2011-09-05 12:45:23 edycja dokumentu