Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Marcin Woszczak 2011-11-21 14:58:19 dodanie dokumentu
Podstawowe zadania Straży Miejskiej Marcin Woszczak 2011-11-21 14:54:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 93/VI/2011 z dnia 15 listopada 2011 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Piaszczynie podczas jego nieobecności Marcin Woszczak 2011-11-21 14:40:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 92/VI/2011 z dnia 15 listopada 2011 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Wałdowie podczas jego nieobecności Marcin Woszczak 2011-11-21 14:39:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 91/VI/2011 z dnia 15 listopada 2011 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Słosinku podczas jego nieobecności Marcin Woszczak 2011-11-21 14:38:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 90/VI/2011 z dnia 15 listopada 2011 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerznie podczas jego nieobecności Marcin Woszczak 2011-11-21 14:37:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 89/VI/2011 z dnia 15 listopada 2011 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Dretyniu podczas jego nieobecności Marcin Woszczak 2011-11-21 14:36:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 88/VI/2011 z dnia 15 listopada 2011 w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miastko Marcin Woszczak 2011-11-21 14:32:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 87/VI/2011 z dnia 15 listopada 2011 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gmin Miastko na rok 2012 Marcin Woszczak 2011-11-21 14:29:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 86/VI/2011 z dnia 9 listopada 2011 w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną nauczycielom Marcin Woszczak 2011-11-21 14:25:59 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.15.2011 z dnia 18.11.2011r. Ryszard Ringwelski 2011-11-21 11:12:38 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.23.2011 z dnia 17.11.2011r. Ryszard Ringwelski 2011-11-18 15:00:44 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.22.2011 z dnia 17.11.2011r. Ryszard Ringwelski 2011-11-18 14:59:45 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.21.2011 z dnia 17.11.2011r. Ryszard Ringwelski 2011-11-18 14:58:14 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną nauczycielom Marcin Woszczak 2011-11-18 14:21:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie odwołania członka komisji Marcin Woszczak 2011-11-18 14:18:08 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 25/III/2000 Rady Miejskiej w Miastku Marcin Woszczak 2011-11-18 14:16:37 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 25/III/2000 Rady Miejskiej w Miastku Marcin Woszczak 2011-11-18 14:16:18 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi Marcin Woszczak 2011-11-18 14:14:56 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych Gminy Miastko Marcin Woszczak 2011-11-18 14:13:08 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia działki do zasobów komunalnych Gminy Miastko Marcin Woszczak 2011-11-18 14:12:12 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 62/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku Marcin Woszczak 2011-11-18 14:10:37 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 102/IV/2003 Rady Miejskiej w Miastku Marcin Woszczak 2011-11-18 14:09:28 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy ZWIK Miastko za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków Marcin Woszczak 2011-11-18 14:08:00 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie podatków od środków transportowych na terenie Gminy Miastko Marcin Woszczak 2011-11-18 14:05:53 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej w Gminie Miastko Marcin Woszczak 2011-11-18 14:04:29 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości w Gminie Miastko Marcin Woszczak 2011-11-18 13:59:01 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w Gminie Miastko Marcin Woszczak 2011-11-18 13:56:29 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011 Marcin Woszczak 2011-11-18 13:54:05 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej - WOA. 0002.10.2011 Marcin Woszczak 2011-11-17 10:25:51 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.17.2011 z dnia 14.11.2011r. Ryszard Ringwelski 2011-11-16 09:12:49 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.14.2011 z dnia 15.11.2011r. Ryszard Ringwelski 2011-11-16 09:11:49 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.13.2011 z dnia 14.11.2011r. Ryszard Ringwelski 2011-11-16 09:10:44 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.13.2011 z dnia 14.11.2011r. Ryszard Ringwelski 2011-11-16 09:10:26 dodanie dokumentu
Tomasz Borowski - Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Woszczak 2011-11-16 08:03:37 edycja dokumentu
Uchwała nr 100/VI/2011 z dnia 28 października 2011 w sprawie zmiany uchwały nr 82/V/2010 Rady Miejskiej w Miastku Marcin Woszczak 2011-11-15 10:21:43 dodanie dokumentu
Uchwała nr 99/VI/2011 z dnia 28 października 2011 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców Marcin Woszczak 2011-11-15 10:20:07 dodanie dokumentu
Uchwała nr 98/VI/2011 z dnia 28 października 2011 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie Sołectwu Role - Żabno nieruchomości lokalowej Marcin Woszczak 2011-11-15 10:18:43 dodanie dokumentu
Uchwała nr 97/VI/2011 z dnia 28 października 2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drudze przetargu działki gruntu Marcin Woszczak 2011-11-15 10:17:07 dodanie dokumentu
Uchwała nr 96/VI/2011 z dnia 28 października 2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastko Marcin Woszczak 2011-11-15 10:15:14 dodanie dokumentu