Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Archiwum Michał Kołodziejczyk 2011-07-18 11:16:56 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Młodszego Referenta ds. Obsługi Centrum Informacji Turystycznej Michał Kołodziejczyk 2011-07-15 11:45:08 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Młodszego Referenta ds. Obsługi Centrum Informacji Turystycznej Michał Kołodziejczyk 2011-07-15 11:44:32 dodanie dokumentu
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Słosinku (II etap) gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.4.2011.IF Michał Kołodziejczyk 2011-07-14 14:53:43 usunięcie załacznika
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Słosinku (II etap) gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.4.2011.IF Michał Kołodziejczyk 2011-07-14 14:53:40 usunięcie załacznika
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Słosinku (II etap) gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.4.2011.IF Michał Kołodziejczyk 2011-07-14 14:53:36 usunięcie załacznika
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Słosinku (II etap) gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.4.2011.IF Michał Kołodziejczyk 2011-07-14 14:49:49 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.10.2011 z dnia 13.07.2011r. Ryszard Ringwelski 2011-07-14 13:48:10 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - WIT.RI.271.3.2011.RCC Marcin Woszczak 2011-07-14 12:44:56 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - WO.271.2.2011.AR z dnia 13 lipca 2011r. Ryszard Ringwelski 2011-07-13 14:55:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT.6733.7.2011 z 08.07.2011r. Ryszard Ringwelski 2011-07-11 15:17:59 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT.6733.7.2011 z 08.07.2011r. Ryszard Ringwelski 2011-07-11 15:14:18 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - WGN.6840.2.25.2011.AMK Marcin Woszczak 2011-07-07 12:06:22 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - WGN 6845.1.228.2011.ASz Marcin Woszczak 2011-07-07 12:02:44 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej z dnia 06.07.2011 Marcin Woszczak 2011-07-06 11:23:20 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi, dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Miastko, w roku szkolnym 2011/2012 Ryszard Ringwelski 2011-07-04 16:15:01 dodanie dokumentu
Dostawa elektronicznego sprzętu biurowego dla Urzędu Miejskiego w Miastku Michał Kołodziejczyk 2011-07-04 14:45:49 edycja dokumentu
Dostawa elektronicznego sprzętu biurowego dla Urzędu Miejskiego w Miastku Michał Kołodziejczyk 2011-07-04 14:45:12 usunięcie załacznika
ZAWIADOMIENIE O UNIWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - WO.271.1.2011. AR Ryszard Ringwelski 2011-07-04 13:34:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT.6733.8.2011 z 01.07.2011r. Ryszard Ringwelski 2011-07-04 11:29:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT.6733.8.2011r. Ryszard Ringwelski 2011-07-04 11:23:42 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 29.06.2011 Marcin Woszczak 2011-07-04 11:05:41 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Miastko Marcin Woszczak 2011-07-04 10:52:06 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Miastko Marcin Woszczak 2011-07-04 10:50:53 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie drogi gminnej Marcin Woszczak 2011-07-04 10:48:01 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości Marcin Woszczak 2011-07-04 10:46:42 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych Marcin Woszczak 2011-07-04 10:45:20 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych Marcin Woszczak 2011-07-04 10:44:56 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2011 Marcin Woszczak 2011-07-04 10:44:00 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Marcin Woszczak 2011-07-04 10:42:22 dodanie dokumentu
Uchwała nr 66/VI/2011 z dnia 24 czerwca 2011w sprawie zainicjowania i rozwoju budownictwa społecznego na terenie Gminy Miastko Marcin Woszczak 2011-07-04 10:40:11 dodanie dokumentu
Uchwała nr 65/VI/2011 z dnia 24 czerwca 2011w sprawie powołania zespołu do przygotowania przeprowadzenia wyboru ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 Marcin Woszczak 2011-07-04 10:38:08 dodanie dokumentu
Uchwała nr 64/VI/2011 z dnia 24 czerwca 2011w sprawie ustalenia wysokości opłat ze świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko Marcin Woszczak 2011-07-04 10:35:31 dodanie dokumentu
Uchwała nr 63/VI/2011 z dnia 24 czerwca 2011w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Piaszczyna i Wałdowo Marcin Woszczak 2011-07-04 10:33:21 dodanie dokumentu
Uchwała nr 62/VI/2011 z dnia 24 czerwca 2011 w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania Marcin Woszczak 2011-07-04 10:31:09 dodanie dokumentu
Uchwała nr 61/VI/2011 z dnia 24 czerwca 2011 w sprawie wyrazenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miastko Marcin Woszczak 2011-07-04 10:29:17 dodanie dokumentu
Uchwała nr 60/VI/2011 z dnia 24 czerwca 2011 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Marcin Woszczak 2011-07-04 10:27:08 dodanie dokumentu
Uchwała nr 59/VI/2011 z dnia 24 czerwca 2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej Marcin Woszczak 2011-07-04 10:24:26 dodanie dokumentu
Uchwała nr 58/VI/2011 z dnia 24 czerwca 2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej Marcin Woszczak 2011-07-04 10:23:23 dodanie dokumentu
Uchwała nr 57/VI/2011 z dnia 24 czerwca 2011 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego w Piaszczynie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Marcin Woszczak 2011-07-04 10:22:30 dodanie dokumentu