Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała nr 56/VI/2011 z dnia 24 czerwca 2011w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2011 Marcin Woszczak 2011-07-04 10:16:19 dodanie dokumentu
Uchwała nr 54/VI/2011 z dnia 24 czerwca 2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miastko za rok 2010 Marcin Woszczak 2011-07-04 10:14:18 edycja dokumentu
Uchwała nr 55/VI/2011 z dnia 24 czerwca 2011 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2010 rok Marcin Woszczak 2011-07-04 10:13:57 dodanie dokumentu
Uchwała nr 54/VI/2011 z dnia 24 czerwca 2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miastko za rok 2010 Marcin Woszczak 2011-07-04 10:11:50 dodanie dokumentu
Dostawa elektronicznego sprzętu biurowego dla Urzędu Miejskiego w Miastku Marcin Woszczak 2011-06-30 14:36:21 dodanie dokumentu
Dostawa elektronicznego sprzętu biurowego dla Urzędu Miejskiego w Miastku Marcin Woszczak 2011-06-30 14:24:57 usunięcie dokument
Dostawa elektronicznego sprzętu biurowego dla Urzędu Miejskiego w Miastku Marcin Woszczak 2011-06-30 13:31:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 44/VI/2011 z dnia 20 czerwca 2011 w sprawie powołania komisji do dokonania analizy i oceny ofert na agenta emisji obligacji komunalnych oraz przeprowadzenia negocjacji z oferentami Marcin Woszczak 2011-06-29 15:20:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 43/VI/2011 z dnia 16 czerwca 2011 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy najmu Marcin Woszczak 2011-06-29 15:17:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 42/VI/2011 z dnia 17 czerwca 2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Referenta ds. obsługi Centrum Informacji Turystycznej Marcin Woszczak 2011-06-29 15:15:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 42/VI/2010 z dnia 17 czerwca 2011 Marcin Woszczak 2011-06-29 15:13:19 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 42/VI/2010 z dnia 17 czerwca 2011 Marcin Woszczak 2011-06-29 15:12:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 41/VI/2011 z dnia 31 maja 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2011 oraz w "Planie Finansowym" zadań zleconych na 2011 rok Marcin Woszczak 2011-06-29 15:12:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 40/VI/2011 z dnia 24 maja 2011 w sprawie zmiany zarządzenia nr 42/IV/2005 Burmistrza Miastka z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Miastku Marcin Woszczak 2011-06-29 15:12:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 39/VI/2011 z dnia 23 maja 2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Marcin Woszczak 2011-06-29 15:12:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 38/VI/2011 z dnia 23 maja 2011 w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy Marcin Woszczak 2011-06-29 15:11:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 37/VI/2011 z dnia 18 maja 2011 w sprawie powołania komisji przetargowej Marcin Woszczak 2011-06-29 15:10:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 42/VI/2010 z dnia 17 czerwca 2011 Marcin Woszczak 2011-06-29 15:01:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 41/VI/2011 z dnia 31 maja 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2011 oraz w "Planie Finansowym" zadań zleconych na 2011 rok Marcin Woszczak 2011-06-29 14:54:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 40/VI/2011 z dnia 24 maja 2011 w sprawie zmiany zarządzenia nr 42/IV/2005 Burmistrza Miastka z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Miastku Marcin Woszczak 2011-06-29 14:51:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 39/VI/2011 z dnia 23 maja 2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Marcin Woszczak 2011-06-29 14:49:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 38/VI/2011 z dnia 23 maja 2011 w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy Marcin Woszczak 2011-06-29 14:48:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 37/VI/2011 z dnia 18 maja 2011 w sprawie powołania komisji przetargowej Marcin Woszczak 2011-06-29 14:47:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 37/VI/2010 z dnia 16 maja 2011 Marcin Woszczak 2011-06-29 14:46:30 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 37/VI/2010 z dnia 16 maja 2011 Marcin Woszczak 2011-06-29 14:46:12 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - WIT.271.6.2011.KR Marcin Woszczak 2011-06-29 13:20:38 usunięcie dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - WIT.271.6.2011.KR Marcin Woszczak 2011-06-29 13:20:29 dodanie dokumentu
Kominikat Burmistrza Miastka w sprawie Wyprawki Szkolnej 2011/2012 - WO.4460.1.3.2011 Marcin Woszczak 2011-06-29 13:17:45 usunięcie dokument
Kominikat Burmistrza Miastka w sprawie Wyprawki Szkolnej 2011/2012 - WO.4460.1.3.2011 Marcin Woszczak 2011-06-29 13:17:32 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - WIT.271.6.2011.KR Ryszard Ringwelski 2011-06-29 12:58:54 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Marcin Woszczak 2011-06-29 12:35:19 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Marcin Woszczak 2011-06-29 12:34:25 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - WGN.6845.2.12.2011.SG Marcin Woszczak 2011-06-28 11:29:59 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - WGN.6845.2.16.2011.SG Marcin Woszczak 2011-06-28 11:29:25 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - WGN.6845.2.18.2011.SG Marcin Woszczak 2011-06-28 11:28:37 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - WGN 6845.1.218.2011.ASz Marcin Woszczak 2011-06-28 11:27:47 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - WGN 6845.1.213.2011.ASz Marcin Woszczak 2011-06-28 11:26:57 dodanie dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny - WGN.6840.2.21.2011.AMK Marcin Woszczak 2011-06-28 11:22:07 usunięcie dokument
Burmistrz Miastka ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny - WGN.6840.2.21.2011.AMK Marcin Woszczak 2011-06-28 11:22:02 dodanie dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny - WGN.6840.2.26.2011.AMK Marcin Woszczak 2011-06-28 11:21:12 usunięcie dokument