Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenia Burmistrza Miastka Nr 537/VII/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz upoważnienia dyrektorów szkół i placówek do dysponowania przyznanymi środkami w roku 2017. Józefa Wasilewska 2017-11-21 10:16:02 dodanie dokumentu
Postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 020/2017 z dnia 06.11.2017r. dla inwestycji, polegającej na budowie wodociągu w Turowie na działkach nr 16/2, 42/1 i 53/1 w obrębie ewidencyjnym Turowo Małgorzata Szkilnyk 2017-11-21 09:01:07 dodanie dokumentu
Protokół Nr 40/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 października 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-11-21 08:26:23 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku - Jan Basara za 2016 rok Jan Gajo 2017-11-21 07:57:43 edycja dokumentu
przetarg na dzierżawę części działki nr 128/21 przy ul. Kowalskiej w Miastku z przeznaczeniem na uprawę warzyw Anna Maszka Kozłowska 2017-11-20 14:57:34 dodanie dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-11-20 10:55:33 edycja dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-11-20 10:52:37 edycja dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-11-20 10:47:19 edycja dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-11-20 10:44:21 edycja dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-11-20 10:38:31 edycja dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-11-20 10:35:17 edycja dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-11-20 10:31:56 edycja dokumentu
2017 Małgorzata Szkilnyk 2017-11-20 10:01:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 536/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert. Józefa Wasilewska 2017-11-17 12:56:40 dodanie dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-11-17 11:42:26 edycja dokumentu
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie Józefa Wasilewska 2017-11-17 10:34:40 edycja dokumentu
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie Józefa Wasilewska 2017-11-17 10:33:51 usunięcie załacznika
Opłaty dla potrzeb wyrejestrowania pojazdu, karta nr WRG_10S i WRG_10S1 Joanna Gocoł 2017-11-17 10:30:46 edycja dokumentu
Opłaty dla potrzeb wyrejestrowania pojazdu, karta nr WRG_10S i WRG_10S1 Joanna Gocoł 2017-11-17 10:30:41 usunięcie załacznika
Opłaty dla potrzeb wyrejestrowania pojazdu, karta nr WRG_10S i WRG_10S1 Joanna Gocoł 2017-11-17 10:30:34 usunięcie załacznika
Opłaty dla potrzeb wyrejestrowania pojazdu, karta nr WRG_10S i WRG_10S1 Joanna Gocoł 2017-11-17 10:30:13 edycja dokumentu
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/408/2017 z dnia 27 października 2017 roku Rady Miejskiej w Miastku w sprawie nadania wyróżnienia honorowego "Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko" Józefa Wasilewska 2017-11-17 10:25:11 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/407/2017 z dnia 27 października 2017 roku Rady Miejskiej w Miastku w sprawie nadania wyróżnienia honorowego "Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko" Józefa Wasilewska 2017-11-17 10:23:25 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/406/2017 z dnia 27 października 2017 roku Rady Miejskiej w Miastku w sprawie nadania wyróżnienia honorowego "Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko" Józefa Wasilewska 2017-11-17 10:21:37 dodanie dokumentu
projekt uchwały ws sprawie zmiany uchwały nr XLIV/405/2017 z dnia 27 października 2017 roku Rady Miejskiej w Miastku w sprawie nadania wyróżnienia honorowego "Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko" Józefa Wasilewska 2017-11-17 10:19:44 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/404/2017 z dnia 27 października 2017 roku Rady Miejskiej w Miastku w sprawie nadania wyróżnienia honorowego "Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko" Józefa Wasilewska 2017-11-17 10:17:30 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/403/2017 z dnia 27 października 2017 roku Rady Miejskiej w Miastku w sprawie nadania wyróżnienia honorowego "Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko" Józefa Wasilewska 2017-11-17 10:12:54 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 118/4 położonej w obrębie Miastko 83/5 z dotychczasowym dzierżawcą Józefa Wasilewska 2017-11-17 10:07:25 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 838 położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko Józefa Wasilewska 2017-11-17 10:00:44 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie przyjęcia ?Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018? Józefa Wasilewska 2017-11-17 09:59:20 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miastko na lata 2017 - 2020 Józefa Wasilewska 2017-11-17 09:56:30 dodanie dokumentu
zatwierdzenia taryf Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Sp. z o.o. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2018 na terenie Gminy Miastko Józefa Wasilewska 2017-11-17 09:54:17 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie Józefa Wasilewska 2017-11-17 09:53:04 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku Józefa Wasilewska 2017-11-17 09:51:20 dodanie dokumentu
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie Józefa Wasilewska 2017-11-17 09:49:23 dodanie dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-11-17 09:20:27 edycja dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-11-17 09:19:03 edycja dokumentu
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Dretyniu, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów i Gimnazjum im. Polskich Noblistów w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Dretyniu Józefa Wasilewska 2017-11-17 09:05:29 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Dretyń na działce nr 78/3. Małgorzata Szkilnyk 2017-11-17 09:04:01 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Miastku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku Józefa Wasilewska 2017-11-17 09:03:19 dodanie dokumentu