Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gm. Miastko na 2018 r. Ireneusz Maszka 2018-01-29 16:05:05 dodanie dokumentu
2018 Jan Gajo 2018-01-29 15:40:33 edycja dokumentu
Zawiadomienie o zwołaniu wspólnego posiedzenie stałych komisji Rady na dzień 02 lutego 2018r., godz. 9:00., sala nr 6 UM w Miastku. Longina Jankowska 2018-01-29 12:05:35 dodanie dokumentu
Budowa kanalizacji sanitarnej Świeszynko-Piaszczyna w Gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Ireneusz Maszka 2018-01-26 15:00:51 dodanie dokumentu
Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w miastku jako element "wyspy energetcznej" - Miasteckiego Klastra Energii, pow. bytowski, woj. pomorskie Marcin Woszczak 2018-01-26 14:34:02 usunięcie załacznika
Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w miastku jako element "wyspy energetcznej" - Miasteckiego Klastra Energii, pow. bytowski, woj. pomorskie Marcin Woszczak 2018-01-26 14:04:03 usunięcie załacznika
2018 Daniel Radziszewski 2018-01-25 08:52:46 edycja dokumentu
Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w miastku jako element "wyspy energetcznej" - Miasteckiego Klastra Energii, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2018-01-24 14:27:56 dodanie dokumentu
2018 Joanna Gocoł 2018-01-24 11:20:33 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-01-23 15:09:16 edycja dokumentu
Przebudowa ul. Kolejowej w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2018-01-23 13:38:28 dodanie dokumentu
Protokół Nr 38/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji w dniu 15 grudnia 2017 roku. Józefa Wasilewska 2018-01-23 10:34:52 dodanie dokumentu
Zarządzenia Nr 578/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. Józefa Wasilewska 2018-01-23 10:24:49 dodanie dokumentu
Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie przeprowadzania pomiarów emisji hałasu przez RDOŚ Joanna Gocoł 2018-01-23 09:48:03 dodanie dokumentu
Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedla w kadencji 2014 - 2018 w Gminie Miastko Jan Gajo 2018-01-22 09:08:17 edycja dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-01-22 09:07:38 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-01-19 10:31:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 558/VII/2017 Burmistrz Miastka z dnia 12 grudnia 2017 w sprawie zmiany treści warunków umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży. Józefa Wasilewska 2018-01-19 09:21:12 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 558/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany treści warunków umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży. Józefa Wasilewska 2018-01-19 09:11:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 458/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Józefa Wasilewska 2018-01-19 09:07:39 usunięcie dokument
Wykaz numerów telefonów Urzędu Miejskiego w Miastku Jan Gajo 2018-01-19 09:01:58 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie fosy i podjazdu dla niepełnosprawnych na działce nr 33/15 w obrębie ewidencyjnym 84/4 Miastko (ul. Konopnickiej 12). Małgorzata Szkilnyk 2018-01-18 15:04:14 dodanie dokumentu
Protokół Nr 43/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12 grudnia 2018 rok. Józefa Wasilewska 2018-01-18 13:29:05 usunięcie załacznika
Protokół Nr 45/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 20 grudnia 2017 roku. Józefa Wasilewska 2018-01-18 13:28:37 edycja dokumentu
Protokół Nr 45/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 20 grudnia 2017 roku. Józefa Wasilewska 2018-01-18 13:26:03 dodanie dokumentu
Protokół Nr 43/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12 grudnia 2018 rok. Józefa Wasilewska 2018-01-18 13:24:31 edycja dokumentu
Protokół Nr 43/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12 grudnia 2018 rok. Józefa Wasilewska 2018-01-18 13:23:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 580/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. Józefa Wasilewska 2018-01-18 13:18:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 579/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. Józefa Wasilewska 2018-01-18 13:16:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 577/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadania pn.:"Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Piaszczynie". Józefa Wasilewska 2018-01-18 13:11:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 571/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji stanów paliwa w pojazdach. Józefa Wasilewska 2018-01-18 13:04:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 572/VII/2017 Burmistrza Miastka w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów na dzień 31 grudnia 2017 r. Józefa Wasilewska 2018-01-18 13:00:36 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku na 2018 rok Józefa Wasilewska 2018-01-18 12:38:07 edycja dokumentu
projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Miastku na 2018 rok Józefa Wasilewska 2018-01-18 12:37:47 edycja dokumentu
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ławnika Sądu Rejonowego w Miastku Józefa Wasilewska 2018-01-18 12:35:31 dodanie dokumentu
pozostawienia bez rozpoznania skargi P. V.B. z dnia 27 września 2017 r. Józefa Wasilewska 2018-01-18 12:34:21 dodanie dokumentu
przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi P. B.S. z dnia 28 grudnia 2017 roku Józefa Wasilewska 2018-01-18 12:30:42 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza Miastka Józefa Wasilewska 2018-01-18 12:28:06 dodanie dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-01-18 12:25:16 edycja dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-01-18 12:24:13 edycja dokumentu