Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 505/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 13 września 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 408/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 10.03.2017r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji Projektu pn. "Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Miastko". Longina Jankowska 2017-09-28 08:56:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 505/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 13 września 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 408/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 10.03.2017r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji Projektu pn. "Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Miastko". Longina Jankowska 2017-09-28 08:55:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 506/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 14 września 2017r. w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r.. Longina Jankowska 2017-09-28 08:52:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 509/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 22 września 2017r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie, zapytanie ofertowe na zadania pn.: zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku "Oligofrenopedagogika" w ramach realizacji projektu pn.:"Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie". Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020. Longina Jankowska 2017-09-28 08:44:28 dodanie dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-09-28 07:59:57 edycja dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-09-28 07:59:37 edycja dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-09-28 07:50:06 edycja dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-09-28 07:47:03 edycja dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-09-28 07:43:35 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe WOA.271.18.2017.MS. Burmistrz Miastka zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej: zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku ? Oligofrenopedagogika? w ramach realizacji projektu pn. Warsztaty EDUKO ? podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko. Małgorzata Styrenczak 2017-09-27 14:43:49 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III przetargu ustnym na nieruchomość zabudowaną, oznaczoną jako działka 515/5 położoną w Miastku przy ul. Fabrycznej Anna Maszka Kozłowska 2017-09-26 13:07:06 edycja dokumentu
Ogłoszenie o III przetargu ustnym na nieruchomość zabudowaną, oznaczoną jako działka 515/5 położoną w Miastku przy ul. Fabrycznej Anna Maszka Kozłowska 2017-09-26 12:58:05 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o III przetargu ustnym na nieruchomość zabudowaną, oznaczoną jako działka 515/5 położoną w Miastku przy ul. Fabrycznej Anna Maszka Kozłowska 2017-09-26 12:56:19 dodanie dokumentu
Przebudowa parkingu przy ul. Wybickiego 50 -52 w Miastku. pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2017-09-26 12:19:40 dodanie dokumentu
2017 Joanna Gocoł 2017-09-25 09:45:33 edycja dokumentu
Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie miasta i gminy Miastko będących w zarządzie Zamawiającego, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie. Małgorzata Styrenczak 2017-09-22 14:57:54 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku. Longina Jankowska 2017-09-21 15:28:48 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku. Longina Jankowska 2017-09-21 15:27:51 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Miastko oraz legitymacji Honorowego Obywatela Gminy Miastko. Longina Jankowska 2017-09-21 15:26:18 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miastka z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (dot. skargi Pani Barbary Skowronek). Longina Jankowska 2017-09-21 15:24:42 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miastka z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (dot. skargi Pani Aleksandry Ziółkowskiej). Longina Jankowska 2017-09-21 15:23:25 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie pozbawienia odcinków dróg gminnych kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako droga publiczna. Longina Jankowska 2017-09-21 15:20:13 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębach ewidencyjnych Wołcza Wielka i Wołcza Mała. Longina Jankowska 2017-09-21 15:18:49 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy garażu przy ul. Kolejowej w Miastku. Longina Jankowska 2017-09-21 15:17:06 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych osobom fizycznym osiągającym wysokie wyniki sportowe. Longina Jankowska 2017-09-21 15:15:48 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. Longina Jankowska 2017-09-21 15:14:15 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. Longina Jankowska 2017-09-21 15:12:39 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku o zwołaniu XLIII sesji Rady Miejskiej w Miastku na dziań 29 września 2017 r., tj. piątek, godz.11:00. Longina Jankowska 2017-09-21 15:05:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 499/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 7 września 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Piaszczynie, gm. Miastko, pow. bytowski, woj.pomorskie". Longina Jankowska 2017-09-21 11:10:27 dodanie dokumentu
Informacja nr 1- przesunięcie terminu Jan Gajo 2017-09-20 14:54:12 edycja dokumentu
Informacja nr 2 - Zmiana terminu składania ofert Jan Gajo 2017-09-20 14:54:00 edycja dokumentu
Informacja nr 2 - Zmiana terminu składania ofert Jan Gajo 2017-09-20 14:53:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 507/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 14 września 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania: "Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dot. zadania: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie". Longina Jankowska 2017-09-20 14:48:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 507/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 14 września 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania: "Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dot. zadania: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie". Longina Jankowska 2017-09-20 14:48:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 507/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 14 września 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania: "Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dot. zadania: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie". Longina Jankowska 2017-09-20 14:47:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 507/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 14 września 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dadania: "Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dot. zadania: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie" Longina Jankowska 2017-09-20 14:45:19 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Marcin Woszczak 2017-09-20 14:06:28 edycja dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości położonych w obrębach 83/1, 83/2, 83/4 i 83/5 m. Miastko - WRG.6845.1.205.2017.AMK Anna Maszka Kozłowska 2017-09-20 13:53:19 edycja dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul. Pomorskiej 4 w Miastku Anna Maszka Kozłowska 2017-09-20 13:52:42 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku przy ul. Leśnej 11 w Miastku Anna Maszka Kozłowska 2017-09-20 13:51:43 dodanie dokumentu