Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 508/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 15 września 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Rozwoju Gospodarczego. Longina Jankowska 2017-09-20 10:29:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 504/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 12 września 2017r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na: "Dostawa oraz montaż sprzętu elektronicznego i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku w ramach projektu pn.: Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie" Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Longina Jankowska 2017-09-20 10:27:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 503/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 11 września 2017r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości. Longina Jankowska 2017-09-20 10:13:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 502/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 11 września 2017r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości. Longina Jankowska 2017-09-20 10:09:08 dodanie dokumentu
Zarządzenia Nr 500/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 11 września 2017r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości. Longina Jankowska 2017-09-20 10:06:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 501/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 11 września 2017r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości. Longina Jankowska 2017-09-20 10:06:42 dodanie dokumentu
Zarządzenia Nr 500/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 11 września 2017r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości. Longina Jankowska 2017-09-20 10:02:49 dodanie dokumentu
2017 Małgorzata Szkilnyk 2017-09-20 09:25:39 edycja dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień 25 września 2017 r., godz. 10.oo. Longina Jankowska 2017-09-18 15:51:50 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wodociągu w Turowie na działkach nr 16/2 i 53/1 w obrębie ewidencyjnym Turowo. Małgorzata Szkilnyk 2017-09-18 15:42:00 dodanie dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-09-18 11:05:14 edycja dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-09-18 11:04:12 edycja dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniu 22.09 2017 r. godz. 9.oo. Longina Jankowska 2017-09-15 15:15:59 dodanie dokumentu
Zawiadomienie przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji o zwołaniu posiedzenie komisji na dzień 22 września 2017 r., godz. 11:00. Longina Jankowska 2017-09-15 14:57:57 dodanie dokumentu
,, Dostawa oraz montaż sprzętu multimedialnego i komputerów dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie??. Małgorzata Styrenczak 2017-09-15 14:26:52 dodanie dokumentu
Informacja nr 1- przesunięcie terminu Jan Gajo 2017-09-15 13:15:08 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na agenta Jan Gajo 2017-09-15 13:13:39 usunięcie dokument
Zaproszenie do składania ofert na agenta Jan Gajo 2017-09-15 13:12:32 dodanie dokumentu
Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miastko za I półrocze 2017 roku Jan Gajo 2017-09-15 08:47:41 dodanie dokumentu
Informacja nt. dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych Alina Kuc 2017-09-15 07:57:41 edycja dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-09-14 12:52:32 edycja dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-09-14 12:47:07 edycja dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości położonych w obrębach Dretyń, Dolsko, Głodowo, Miłocice, Pasieka, Przeradź, Świeszyno, Słosinko, Trzcinno, Wałdowo i Węgorzynko - WRG.6845.2.20.2017.SG Sylwia Gurba 2017-09-14 11:47:34 dodanie dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-09-14 07:26:42 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe WOA.271.15.2017.MS Burmistrz Miastka zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej: zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku ? Oligofrenopedagogika? w ramach realizacji projektu pn. ?Warsztaty EDUKO ? podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko? Małgorzata Styrenczak 2017-09-13 15:08:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/366/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Parchowo. Longina Jankowska 2017-09-13 11:54:20 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/367/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Studzienice. Longina Jankowska 2017-09-13 11:54:14 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/368/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017r. Longina Jankowska 2017-09-13 11:54:07 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/369/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/354/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalania zasad korzystania ze świetlic wiejskich oraz innych obiektów o podobnym charakterze na terenie Gminy Miastko. Longina Jankowska 2017-09-13 11:53:59 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/370/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/318/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia i określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł ciepła w ramach konkursu pn.: "Czyste powietrze Gminy Miastko" w roku budżetowym 2017. Longina Jankowska 2017-09-13 11:53:51 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/371/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy - porozumienia z Powiatem Bytowskim w sprawie wspólnej realizacji zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu bytowskiego - edycja 2017". Longina Jankowska 2017-09-13 11:53:44 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/372/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny lokalu użytkowego oznaczonego nr 2, znajdującego się w budynku numer 36, położonym w Świerznie, gm. Miastko, stanowiącego własność Gminy Miastko na rzecz Biblioteki Publicznej w Miastku. Longina Jankowska 2017-09-13 11:53:35 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/372/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny lokalu użytkowego oznaczonego nr 2, znajdującego się w budynku numer 36, położonym w Świerznie, gm. Miastko, stanowiącego własność Gminy Miastko na rzecz Biblioteki Publicznej w Miastku. Longina Jankowska 2017-09-13 11:53:30 usunięcie załacznika
5. Uchwała Nr XLII/373/2017 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 262, 263 i 264 położonych w obrębie 83/5 m. Miastko. Longina Jankowska 2017-09-13 11:51:10 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/374/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 151/17, położonej w obrębie 83/4 m. Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Longina Jankowska 2017-09-13 11:51:02 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/375/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości lub ich części położonych w obrębach: 83/1, 83/2, 83/4, 83/5 m. Miastko oraz w obrębach Dretyń, Dolsko, Głodowo, Miłocice, Pasieka, Przeradź, Świeszyno, Słosinko, Trzcinno, Wałdowo i Węgorzynko z dotychczasowymi dzierżawcami. Longina Jankowska 2017-09-13 11:50:55 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/376/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 3a, położonej w miejscowości Węglewo, obrębie Miłocice, gm. Miastko, na rzecz dotychczasowego najemcy. Longina Jankowska 2017-09-13 11:50:47 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/377/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. Longina Jankowska 2017-09-13 11:50:40 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/378/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 21/11 położonej w obrębie 83/3 m. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko. Longina Jankowska 2017-09-13 11:50:22 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/378/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 21/11 położonej w obrębie 83/3 m. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko. Longina Jankowska 2017-09-13 11:50:15 usunięcie załacznika