Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
pozostawienia bez rozpoznania skargi P. V.B. z dnia 27 września 2017 r. Józefa Wasilewska 2018-01-18 12:34:21 dodanie dokumentu
przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi P. B.S. z dnia 28 grudnia 2017 roku Józefa Wasilewska 2018-01-18 12:30:42 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza Miastka Józefa Wasilewska 2018-01-18 12:28:06 dodanie dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-01-18 12:25:16 edycja dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-01-18 12:24:13 edycja dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-01-18 12:23:16 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Miastku na 2018 rok Józefa Wasilewska 2018-01-18 12:22:45 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku na 2018 rok Józefa Wasilewska 2018-01-18 12:19:59 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych osobom fizycznym osiągającym wysokie wyniki sportowe Józefa Wasilewska 2018-01-18 12:16:43 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko umowy o współpracy z Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn.: ?Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Miastku jako element :wyspy energetycznej? ? Miasteckiego Klastra Energii? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi 10 Energia, Działania 10.04. Redukcja emisji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020- Józefa Wasilewska 2018-01-18 11:54:15 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania, jako droga publiczna Józefa Wasilewska 2018-01-18 11:52:18 dodanie dokumentu
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw części nieruchomości położonych w obrębach: 83/3, 83/4 i 83/5 m. Miastko i obrębach: Dretynek, Świeszyno i Węgorzynko gm. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami Józefa Wasilewska 2018-01-18 11:50:48 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od osoby fizycznej nieruchomości oznaczonej, jako działka numer 1/5, położonej w obrębie Tursko. gm. Miastko do zasobów Gminy Miastko Józefa Wasilewska 2018-01-18 11:45:10 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Józefa Wasilewska 2018-01-18 11:41:15 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Miastko przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych Józefa Wasilewska 2018-01-18 11:39:42 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Słupsk w sprawie powierzenia realizacji zadań przez Miasto Słupsk praw i obowiązków Gminy Miastko związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu Józefa Wasilewska 2018-01-18 11:37:31 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania . Józefa Wasilewska 2018-01-18 11:36:03 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020". Józefa Wasilewska 2018-01-18 11:24:39 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie przyjęcia ?Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 ? 2020? Józefa Wasilewska 2018-01-18 11:22:47 usunięcie dokument
projekt uchwały w sprawie przyjęcia ?Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 ? 2020? Józefa Wasilewska 2018-01-18 11:22:36 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 291/9 przy ul.Gen. Wybickiego w Miastku - WRG.6845.1.16.2018.AMK Anna Maszka Kozłowska 2018-01-18 08:53:57 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku o zwołaniu XVLIII/2018 sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 26 stycznia 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-01-17 12:28:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/441/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Longina Jankowska 2018-01-17 10:17:50 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVII/442/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/350/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Longina Jankowska 2018-01-17 10:14:18 edycja dokumentu
Protokół Nr 31/2017 z posiedzenia Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniu 17 listopada 2017 r. Longina Jankowska 2018-01-16 15:16:39 dodanie dokumentu
Protokół Nr 28/2017 z posiedzenia Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniu 01 września 2017 r. Longina Jankowska 2018-01-16 15:15:32 dodanie dokumentu
Protokół Nr 25/2017 z posiedzenia Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniu 24 marca 2017 r. Longina Jankowska 2018-01-16 15:14:25 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżety Infrastruktury technicznej i Gospodarki komunalnej o zwołaniu posiedzenia w dniu 23 stycznia 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-01-16 14:01:03 dodanie dokumentu
Protokół Nr 36/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sporty Rozwoju i Promocji w dniu 17 listopada 2017 r. Longina Jankowska 2018-01-16 13:27:42 dodanie dokumentu
Protokół Nr 33/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sporty Rozwoju i Promocji w dniu 01 września 2017 r. Longina Jankowska 2018-01-16 13:26:27 dodanie dokumentu
Protokół Nr 32/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sporty Rozwoju i Promocji w dniu 22 czerwca 2017 r. Longina Jankowska 2018-01-16 13:25:02 dodanie dokumentu
Protokół Nr 30/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sporty Rozwoju i Promocji w dniu 24 marca 2017 r. Longina Jankowska 2018-01-16 13:23:36 dodanie dokumentu
protokół Nr 37/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji odbytego w dniu 8 grudnia 2017 r. Józefa Wasilewska 2018-01-16 12:32:19 edycja dokumentu
Protokół Nr 35/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji odbytego w dniu 20 października 2017 r. Józefa Wasilewska 2018-01-16 12:32:03 edycja dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy kasjer w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Miastku Jan Gajo 2018-01-16 11:38:33 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy - kasjer w Wydziale Finansowym - UNIEWAŻNIONY Jan Gajo 2018-01-16 11:35:10 edycja dokumentu
Informacja o unieważnieniu postępowania konkursowego na stanowisko -KASJER w Urzędzie Miejskim w Miastku Jan Gajo 2018-01-16 11:33:52 edycja dokumentu
Informacja o unieważnieniu postępowania konkursowego na stanowisko -KASJER w Urzędzie Miejskim w Miastku Jan Gajo 2018-01-16 11:33:19 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki numer 838 o powierzchni 0,2726 ha, położonej w obrębie Pasieka - WRG.6840.3.28.2017.2018.SG Sylwia Gurba 2018-01-16 10:59:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o II nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 460/1 o powierzchni 1.2650 ha, położonej w obrębie Węgorzynko - WRG.6840.3.12.2017.2018.SG Sylwia Gurba 2018-01-16 10:33:44 dodanie dokumentu