Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XLII/372/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny lokalu użytkowego oznaczonego nr 2, znajdującego się w budynku numer 36, położonym w Świerznie, gm. Miastko, stanowiącego własność Gminy Miastko na rzecz Biblioteki Publicznej w Miastku. Longina Jankowska 2017-09-13 11:53:30 usunięcie załacznika
5. Uchwała Nr XLII/373/2017 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 262, 263 i 264 położonych w obrębie 83/5 m. Miastko. Longina Jankowska 2017-09-13 11:51:10 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/374/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 151/17, położonej w obrębie 83/4 m. Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Longina Jankowska 2017-09-13 11:51:02 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/375/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości lub ich części położonych w obrębach: 83/1, 83/2, 83/4, 83/5 m. Miastko oraz w obrębach Dretyń, Dolsko, Głodowo, Miłocice, Pasieka, Przeradź, Świeszyno, Słosinko, Trzcinno, Wałdowo i Węgorzynko z dotychczasowymi dzierżawcami. Longina Jankowska 2017-09-13 11:50:55 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/376/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 3a, położonej w miejscowości Węglewo, obrębie Miłocice, gm. Miastko, na rzecz dotychczasowego najemcy. Longina Jankowska 2017-09-13 11:50:47 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/377/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. Longina Jankowska 2017-09-13 11:50:40 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/378/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 21/11 położonej w obrębie 83/3 m. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko. Longina Jankowska 2017-09-13 11:50:22 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/378/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 21/11 położonej w obrębie 83/3 m. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko. Longina Jankowska 2017-09-13 11:50:15 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XLII/379/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie zwolnienia dyrektora z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych. Longina Jankowska 2017-09-13 11:42:18 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do najmu garażu murowanego położonego przy ul. Stolarskiej w Miastku - WRG.6845.3.7.2017.AMK Anna Maszka Kozłowska 2017-09-13 11:41:05 edycja dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do najmu garażu murowanego położonego przy ul. Stolarskiej w Miastku - WRG.6845.3.7.2017.AMK Anna Maszka Kozłowska 2017-09-13 11:40:45 edycja dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do najmu garażu murowanego położonego przy ul. Stolarskiej w Miastku - WRG.6845.3.7.2017.AMK Anna Maszka Kozłowska 2017-09-13 11:40:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/378/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 21/11 położonej w obrębie 83/3 m. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko. Longina Jankowska 2017-09-13 11:40:02 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/378/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 21/11 położonej w obrębie 83/3 m. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko. Longina Jankowska 2017-09-13 11:36:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/377/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. Longina Jankowska 2017-09-13 11:34:07 dodanie dokumentu
Informacja nt. dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych Alina Kuc 2017-09-13 11:33:23 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/376/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 3a, położonej w miejscowości Węglewo, obrębie Miłocice, gm. Miastko, na rzecz dotychczasowego najemcy. Longina Jankowska 2017-09-13 11:32:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/375/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości lub ich części położonych w obrębach: 83/1, 83/2, 83/4, 83/5 m. Miastko oraz w obrębach Dretyń, Dolsko, Głodowo, Miłocice, Pasieka, Przeradź, Świeszyno, Słosinko, Trzcinno, Wałdowo i Węgorzynko z dotychczasowymi dzierżawcami. Longina Jankowska 2017-09-13 11:30:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/374/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 151/17, położonej w obrębie 83/4 m. Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Longina Jankowska 2017-09-13 11:28:21 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/374/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 151/17, położonej w obrębie 83/4 m. Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Longina Jankowska 2017-09-13 11:24:43 dodanie dokumentu
5. Uchwała Nr XLII/373/2017 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 262, 263 i 264 położonych w obrębie 83/5 m. Miastko. Longina Jankowska 2017-09-13 11:21:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/372/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny lokalu użytkowego oznaczonego nr 2, znajdującego się w budynku numer 36, położonym w Świerznie, gm. Miastko, stanowiącego własność Gminy Miastko na rzecz Biblioteki Publicznej w Miastku. Longina Jankowska 2017-09-13 11:20:08 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/372/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny lokalu użytkowego oznaczonego nr 2, znajdującego się w budynku numer 36, położonym w Świerznie, gm. Miastko, stanowiącego własność Gminy Miastko na rzecz Biblioteki Publicznej w Miastku. Longina Jankowska 2017-09-13 11:19:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/371/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy - porozumienia z Powiatem Bytowskim w sprawie wspólnej realizacji zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu bytowskiego - edycja 2017". Longina Jankowska 2017-09-13 11:17:32 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/371/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy - porozumienia z Powiatem Bytowskim w sprawie wspólnej realizacji zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu bytowskiego - edycja 2017". Longina Jankowska 2017-09-13 11:15:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/370/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/318/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia i określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł ciepła w ramach konkursu pn.: "Czyste powietrze Gminy Miastko" w roku budżetowym 2017. Longina Jankowska 2017-09-13 11:13:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/369/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/354/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalania zasad korzystania ze świetlic wiejskich oraz innych obiektów o podobnym charakterze na terenie Gminy Miastko. Longina Jankowska 2017-09-13 11:11:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/366/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Parchowo. Longina Jankowska 2017-09-13 11:08:15 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/367/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Studzienice. Longina Jankowska 2017-09-13 11:08:02 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/368/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017r. Longina Jankowska 2017-09-13 11:07:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/366/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Parchowo. Longina Jankowska 2017-09-13 11:05:50 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/367/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Studzienice. Longina Jankowska 2017-09-13 11:04:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/366/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Parchowo. Longina Jankowska 2017-09-13 10:59:36 dodanie dokumentu
program opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Gminie Miastko w 2017 roku Magdalena Reszka 2017-09-13 09:31:50 edycja dokumentu
program opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Gminie Miastko w 2017 roku Magdalena Reszka 2017-09-13 09:31:08 usunięcie załacznika
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o posiedzeniu komisji na dzień 19 września 2017 r., godz. 9:30. Longina Jankowska 2017-09-13 09:30:30 dodanie dokumentu
program opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Gminie Miastko w 2017 roku Magdalena Reszka 2017-09-13 09:29:34 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień 18 września 2017 r., godz. 10.oo. Longina Jankowska 2017-09-13 09:29:19 dodanie dokumentu
ogłoszenie o pracę w ramach umowy zlecenia Karolina Krupińska 2017-09-13 09:18:22 usunięcie dokument
ogłoszenie o pracę w ramach umowy zlecenia Karolina Krupińska 2017-09-13 09:08:16 edycja dokumentu