Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
2018 Karolina Krupińska 2018-02-13 11:24:32 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-02-12 14:27:17 edycja dokumentu
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miastko i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek komunalnych. Małgorzata Styrenczak 2018-02-12 13:08:50 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV abonenckiej oraz stacji transformatorowej słupowej abonenckiej na działkach nr 2 i 64/2 w obrębie ewidencyjnym 83/1 Miastko. Małgorzata Szkilnyk 2018-02-09 15:37:40 dodanie dokumentu
Wykaz dziennych opiekunów Alina Kuc 2018-02-09 13:17:09 edycja dokumentu
Wykaz dziennych opiekunów Alina Kuc 2018-02-09 13:16:55 edycja dokumentu
2018 Joanna Gocoł 2018-02-09 11:01:23 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-02-09 10:07:42 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-02-09 10:06:55 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-02-09 09:27:12 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIX/167/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku na 2016 rok Longina Jankowska 2018-02-09 09:18:33 edycja dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-02-08 12:56:18 edycja dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy kasjer w Wydziale Finansowym Jan Gajo 2018-02-08 11:49:00 dodanie dokumentu
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA STANOWISKO KASJER W URZĘDZIE MIEJSKIM W MIASTKU Jan Gajo 2018-02-08 11:44:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 574/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy. Józefa Wasilewska 2018-02-08 10:59:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 584/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru w związku z konkursem na stanowiska urzędnicze kasjer w Urzędzie Miejskim w Miastku. Józefa Wasilewska 2018-02-08 10:55:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 585/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 30 stycznia 2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-02-08 10:52:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 587/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej "Budowa ul. Kolejowej w Miastku" Józefa Wasilewska 2018-02-08 10:32:49 dodanie dokumentu
Przebudowa budynku magazynowego na halę targową w m. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2018-02-07 12:38:27 dodanie dokumentu
Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerów dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie. Małgorzata Styrenczak 2018-02-07 10:36:23 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 140/26 przy ul.Dworcowej w Miastku - WRG.6845.1.20.2018.AMK Anna Maszka Kozłowska 2018-02-07 08:55:41 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na rzecz osoby bliskiej poprzedniego dzierżawcy części działki nr 291/9 przy ul.Gen. Wybickiego w Miastku - WRG.6845.1.24.2018.AMK Anna Maszka Kozłowska 2018-02-07 08:54:27 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-02-07 08:22:20 edycja dokumentu
INFORMACJA O REKRUTACJI Agnieszka Ringwelska 2018-02-07 07:58:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 586/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej w szkole podstawowej, a także wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko Agnieszka Ringwelska 2018-02-07 07:57:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 583/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miastko jest organem prowadzącym Agnieszka Ringwelska 2018-02-07 07:55:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 586/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie wzorów wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej w szkole podstawowej, a także wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko Agnieszka Ringwelska 2018-02-07 07:53:40 usunięcie dokument
Zarządzenie nr 583/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miastko jest organem prowadzącym Agnieszka Ringwelska 2018-02-07 07:53:37 usunięcie dokument
INFORMACJA O REKRUTACJI Agnieszka Ringwelska 2018-02-07 07:53:35 usunięcie dokument
Zarządzenie nr 586/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie wzorów wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej w szkole podstawowej, a także wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko Agnieszka Ringwelska 2018-02-07 07:50:56 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 583/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miastko jest organem prowadzącym Agnieszka Ringwelska 2018-02-07 07:50:50 edycja dokumentu
INFORMACJA O REKRUTACJI Agnieszka Ringwelska 2018-02-07 07:50:45 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 583/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miastko jest organem prowadzącym Agnieszka Ringwelska 2018-02-07 07:47:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 586/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie wzorów wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej w szkole podstawowej, a także wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko Agnieszka Ringwelska 2018-02-07 07:45:27 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 586/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie wzorów wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej w szkole podstawowej, a także wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko Agnieszka Ringwelska 2018-02-07 07:44:45 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 586/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie wzorów wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej w szkole podstawowej, a także wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko Agnieszka Ringwelska 2018-02-07 07:41:58 dodanie dokumentu
INFORMACJA O REKRUTACJI Agnieszka Ringwelska 2018-02-07 07:38:56 dodanie dokumentu
Informacja Agnieszka Ringwelska 2018-02-07 07:36:56 usunięcie dokument
Informacja Agnieszka Ringwelska 2018-02-07 07:35:10 dodanie dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-02-07 07:29:34 edycja dokumentu