Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ogłoszenie o pracę w ramach umowy zlecenia Karolina Krupińska 2017-09-13 08:47:12 usunięcie załacznika
ogłoszenie o pracę w ramach umowy zlecenia Karolina Krupińska 2017-09-13 08:44:52 edycja dokumentu
ogłoszenie o pracę w ramach umowy zlecenia Karolina Krupińska 2017-09-13 08:44:39 dodanie dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-09-12 09:33:03 edycja dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-09-12 09:31:59 edycja dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-09-12 09:10:57 edycja dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-09-12 09:09:27 edycja dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-09-11 15:44:10 edycja dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-09-11 14:02:01 edycja dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-09-11 09:58:06 edycja dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-09-11 09:56:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 495/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017r. Longina Jankowska 2017-09-08 14:57:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 495/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017r. Longina Jankowska 2017-09-08 14:57:27 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 497/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 7 września 2017r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypedium dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. Longina Jankowska 2017-09-08 14:56:33 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie dowodu osobistego w wersji elektronicznej Jan Gajo 2017-09-08 07:41:31 edycja dokumentu
Uzyskanie dowodu osobistego poza urzędem Jan Gajo 2017-09-08 07:41:12 edycja dokumentu
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego, zgłoszenie wyjazdu poza granice RP i zgłoszenie powrotu z wyjazdu Jan Gajo 2017-09-08 07:39:57 edycja dokumentu
Dowód osobisty - zawiadomienie o utracie/uszkodzeniu dokumentu Jan Gajo 2017-09-08 07:39:25 edycja dokumentu
Uchwała nr 43-VI-2013 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 14 czerwca 2013 r w sprawie Statutu Gminy Miastko Jan Gajo 2017-09-08 07:34:01 dodanie dokumentu
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Piaszczynie, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2017-09-07 12:30:25 dodanie dokumentu
Informacja nt. dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych Alina Kuc 2017-09-07 11:53:38 edycja dokumentu
Informacja nt. dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych Alina Kuc 2017-09-07 11:51:42 edycja dokumentu
Informacja nt. dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych Alina Kuc 2017-09-07 11:51:00 usunięcie załacznika
2017 Alina Kuc 2017-09-07 11:48:41 edycja dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-09-07 11:46:56 edycja dokumentu
Informacja nt. dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych Alina Kuc 2017-09-07 11:46:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 495/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017r. Longina Jankowska 2017-09-07 09:38:20 dodanie dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-09-07 08:59:59 edycja dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-09-07 07:50:12 edycja dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-09-07 07:49:07 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Małgorzata Szkilnyk 2017-09-07 07:41:19 dodanie dokumentu
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dot. zadania: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Miastko, pow. bytowski Marcin Woszczak 2017-09-06 14:58:45 dodanie dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-09-06 13:09:59 edycja dokumentu
2017 Jan Gajo 2017-09-06 11:51:15 edycja dokumentu
Postanowienie prostujące z urzędu oczywistą omyłkę techniczno-pisarską. Małgorzata Szkilnyk 2017-09-06 09:27:16 edycja dokumentu
Postanowienie prostujące z urzędu oczywistą omyłkę techniczno-pisarską. Małgorzata Szkilnyk 2017-09-06 09:23:47 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych (sondaż warunków finansowych) Jan Gajo 2017-09-05 13:07:19 dodanie dokumentu
FORMULARZ OFERTOWY (sondaż warunków ofertowych) zał. nr 1 wersja WORD Jan Gajo 2017-09-05 11:42:43 edycja dokumentu
OŚWIADCZENIE OFERENTA zał. nr 2 wersja WORD Jan Gajo 2017-09-05 11:42:27 edycja dokumentu
FORMULARZ OFERTOWY (sondaż warunków ofertowych) zał. nr 1 wersja PDF Jan Gajo 2017-09-05 11:42:12 edycja dokumentu