Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci cieplnej w obrębie ulic Sikorskiego-Maczka w Miastku (działki nr 84/5, 87, 88, 89, 77, 114/12 obręb 83/3 Miastko). Małgorzata Szkilnyk 2018-02-21 15:02:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 595/VII/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru w związku z konkursem na stanowisko urzędnicze kasjer w Urzędzie Miejskim w Miastku. Longina Jankowska 2018-02-21 14:21:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 594/VII/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia Magdaleny Stankowiak - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku do zawarcia umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu "Najtrudniejszy pierwszy krok II" w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z EFS. Longina Jankowska 2018-02-21 14:15:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 593/VII/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Przebudowa budynku magazynowego na halę targową w m. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie". Longina Jankowska 2018-02-21 14:08:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 592/VII/2018 z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastko. Longina Jankowska 2018-02-21 14:03:09 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 1 marca 2018 r.. Józefa Wasilewska 2018-02-21 14:00:02 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-02-21 10:38:43 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-02-21 10:15:06 edycja dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji o zwołaniu posiedzenia w dniu 02 marca 2018 r. Longina Jankowska 2018-02-21 10:14:51 dodanie dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-02-20 11:48:47 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/452/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ławnika Sądu Rejonowego w Miastku Longina Jankowska 2018-02-20 09:53:12 usunięcie dokument
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-02-19 12:02:47 edycja dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-02-19 11:38:23 edycja dokumentu
Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Miastku jako element "wyspy energetycznej" - Miasteckiego Klastra Energii, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2018-02-19 11:14:03 dodanie dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-02-19 08:26:10 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-02-19 08:22:42 edycja dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-02-16 14:21:45 edycja dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-02-16 12:46:17 edycja dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-02-16 12:21:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 591/VII/2018 z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert (dot. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: przetargu nieograniczonego na: "Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerów dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie". Longina Jankowska 2018-02-16 11:41:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 591/VII/2018 z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert (dot. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: przetargu nieograniczonego na: "Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerów dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie". Longina Jankowska 2018-02-16 11:40:03 dodanie dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-02-16 10:34:56 edycja dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-02-16 10:27:06 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-02-15 12:25:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 589/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku. Longina Jankowska 2018-02-15 11:27:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 588/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku. Longina Jankowska 2018-02-15 11:27:37 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-02-15 11:26:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 589/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku. Longina Jankowska 2018-02-15 11:22:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 588/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku. Longina Jankowska 2018-02-15 11:20:33 dodanie dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku Jan Gajo 2018-02-15 10:17:34 dodanie dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-02-14 13:46:46 edycja dokumentu
Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania planowanego deficytu w 2018 roku oraz o prawidlowości planowanej kwoty długu Jan Gajo 2018-02-14 13:21:35 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-02-14 11:55:28 edycja dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia komisji w dniu 28 lutego 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-02-14 11:50:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 590/VII/2018 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej "Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Miastku jako element "wyspy energetycznej - Miasteckiego Klastra Energii" Józefa Wasilewska 2018-02-14 11:33:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 567/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miastka z dnia 15 czerwca 2009 r. Nr 60/V/2009 dotyczącego ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Miastku. Józefa Wasilewska 2018-02-14 10:57:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Burmistrza Miastka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miastka z dnia 15 czerwca 2009 r. Nr 60/V/2009 dotyczącego ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Miastku. Józefa Wasilewska 2018-02-14 10:52:54 usunięcie dokument
Zarządzenie Burmistrza Miastka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miastka z dnia 15 czerwca 2009 r. Nr 60/V/2009 dotyczącego ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Miastku. Józefa Wasilewska 2018-02-14 10:52:30 dodanie dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-02-14 09:42:20 edycja dokumentu
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ławnika Sądu Rejonowego w Miastku Józefa Wasilewska 2018-02-13 14:31:17 usunięcie dokument