Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2018-2027. Wioleta Mydło 2017-12-18 10:47:50 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2018-2027. Wioleta Mydło 2017-12-18 10:46:51 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o zwołaniu XLVII sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 29 grudnia 2017 r. Wioleta Mydło 2017-12-18 10:10:01 edycja dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o zwołaniu XLVII sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 29 grudnia 2017 r. Wioleta Mydło 2017-12-18 10:09:27 dodanie dokumentu
2017 Daniel Radziszewski 2017-12-18 09:32:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 554/VII/2017 Burmistrza Miastka w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-12-18 09:18:51 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku o posiedzeniu komisji w dniu 20 grudnia 2017r., o godz. 10:00. Wioleta Mydło 2017-12-15 15:18:23 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o posiedzeniu komisji w dniu 19 grudnia 2017r., o godz. 11:00 Wioleta Mydło 2017-12-15 15:12:58 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV na działkach nr 60, 52, 51, 228/4, 236/1, 37, 194/2, 244/5, 197, 198, 199/1, 204, 205/1, 210/2, 209, 313/3, 313/2, 312/1, 313/4, 211, 212 w obrębie ewidencyjnym Dretyń i na działce nr 2 w obrębie ewidencyjnym Kowalewice. Małgorzata Szkilnyk 2017-12-15 14:35:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 558/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany treści warunków umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży. Józefa Wasilewska 2017-12-15 10:34:45 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 558/VII/2017 Burmistrz Miastka z dnia 12 grudnia 2017 w sprawie zmiany treści warunków umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży. Józefa Wasilewska 2017-12-15 10:30:46 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/418/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie. Wioleta Mydło 2017-12-14 13:40:08 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/418/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie. Wioleta Mydło 2017-12-14 13:39:38 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/417/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku. Wioleta Mydło 2017-12-14 13:34:03 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/417/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku. Wioleta Mydło 2017-12-14 13:33:28 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/416/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie. Wioleta Mydło 2017-12-14 13:27:03 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/415/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Dretyniu, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów i Gimnazjum im. Polskich Noblistów w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Dretyniu. Wioleta Mydło 2017-12-14 13:20:17 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/414/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Miastku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku. Wioleta Mydło 2017-12-14 13:12:08 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/413/2017 Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miastku. Wioleta Mydło 2017-12-14 13:07:13 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/413/2017 Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miastku. Wioleta Mydło 2017-12-14 13:05:13 dodanie dokumentu
Protokół nr 38/2017 z posiedzenia Komisji infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 19 września 2017 r. Longina Jankowska 2017-12-13 15:14:29 edycja dokumentu
Protokół nr 37/2017 z posiedzenia Komisji infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 05 września 2017 r. Longina Jankowska 2017-12-13 15:14:19 edycja dokumentu
Protokół nr 36/2017 z posiedzenia Komisji infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 27 czerwca 2017 r. Longina Jankowska 2017-12-13 15:14:07 edycja dokumentu
Protokół nr 35/2017 z posiedzenia Komisji infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 23 maja 2017 r. Longina Jankowska 2017-12-13 15:13:55 edycja dokumentu
Protokół nr 34/2017 z posiedzenia Komisji infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 26 kwietnia 2017 r. Longina Jankowska 2017-12-13 15:13:43 edycja dokumentu
Protokół nr 33/2017 z posiedzenia Komisji infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 28 marca 2017 r. Longina Jankowska 2017-12-13 15:13:21 edycja dokumentu
Protokół nr 37/2017 z posiedzenia Komisji infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 05 września 2017 r. Longina Jankowska 2017-12-13 15:12:09 dodanie dokumentu
Protokół nr 36/2017 z posiedzenia Komisji infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 27 czerwca 2017 r. Longina Jankowska 2017-12-13 15:10:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 558/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany treści warunków umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży. Wioleta Mydło 2017-12-13 15:10:02 dodanie dokumentu
Protokół nr 35/2017 z posiedzenia Komisji infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 23 maja 2017 r. Longina Jankowska 2017-12-13 15:09:29 dodanie dokumentu
Protokół nr 34/2017 z posiedzenia Komisji infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 26 kwietnia 2017 r. Longina Jankowska 2017-12-13 15:07:19 dodanie dokumentu
Protokół nr 33/2017 z posiedzenia Komisji infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 28 marca 2017 r. Longina Jankowska 2017-12-13 15:05:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 556/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli mienia sołeckiego sołectw Gminy Miastko zakupionego w ramach środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego i powołania komisji ds. kontroli mienia sołeckiego. Wioleta Mydło 2017-12-13 15:05:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 556/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli mienia sołeckiego sołectw Gminy Miastko zakupionego w ramach środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego i powołania komisji ds. kontroli mienia sołeckiego. Wioleta Mydło 2017-12-13 15:04:11 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. Wioleta Mydło 2017-12-13 14:59:35 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017r. Wioleta Mydło 2017-12-13 14:57:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 557/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert. Wioleta Mydło 2017-12-13 14:39:45 dodanie dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-12-13 09:57:49 edycja dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-12-13 09:44:37 edycja dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-12-13 09:42:14 edycja dokumentu