Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. Longina Jankowska 2017-08-31 11:05:30 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 21/11 położonej w obrębie 83/3 m. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko. Longina Jankowska 2017-08-31 11:05:08 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. Longina Jankowska 2017-08-31 11:04:03 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 3a, położonej w miejscowości Węglewo, obrębie Miłocice, gm. Miastko, na rzecz dotychczasowego najemcy. Longina Jankowska 2017-08-31 11:02:35 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości lub ich części położonych w obrębach: 83/1, 83/2, 83/4, 83/5 m. Miastko oraz w obrębach Dretyń, Dolsko, Głodowo, Miłocice, Pasieka, Przeradź, Świeszyno, Słosinko, Trzcinno, Wałdowo i Węgorzynko z dotychczasowymi dzierżawcami. Longina Jankowska 2017-08-31 11:01:01 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 151/7, położonej w obrębie 83/4 m. Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Longina Jankowska 2017-08-31 10:58:13 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 262, 263 i 264 położonych w obrębie 83/5 m. Miastko. Longina Jankowska 2017-08-31 10:56:45 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny lokalu użytkowego oznaczonego nr 2, znajdującego się w budynku numer 36, położonym w Świerznie, gm. Miastko, stanowiącego własność Gminy Miastko na rzecz Biblioteki Publicznej w Miastku. Longina Jankowska 2017-08-31 10:54:11 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej oznaczonej, jako działka numer 43/7, położonej w obrębie 83/3 m. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko na rzecz Biblioteki Publicznej w Miastku. Longina Jankowska 2017-08-31 10:52:00 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej oznaczonej, jako działka numer 43/7, położonej w obrębie 83/3 m. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko na rzecz Biblioteki Publicznej w Miastku. Longina Jankowska 2017-08-31 10:51:37 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ? porozumienia z Powiatem Bytowskim w sprawie wspólnej realizacji zadania pn.: ?Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu bytowskiego ? edycja 2017? . Longina Jankowska 2017-08-31 10:50:20 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/318/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia i określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł ciepła w ramach konkursu pn.: "Czyste powietrze Gminy Miastko" w roku budżetowym 2017. Longina Jankowska 2017-08-31 10:48:44 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/318/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia i określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł ciepła w ramach konkursu pn.: "Czyste powietrze Gminy Miastko" w roku budżetowym 2017. Longina Jankowska 2017-08-31 10:48:09 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/354/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalania zasad korzystania ze świetlic wiejskich oraz innych obiektów o podobnym charakterze na terenie Gminy Miastko. Longina Jankowska 2017-08-31 10:45:22 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. Longina Jankowska 2017-08-31 10:44:08 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Studzienice. Longina Jankowska 2017-08-31 10:42:48 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Parchowo. Longina Jankowska 2017-08-31 10:40:10 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku o zwołaniu XLII sesji Rady Miejskiej w Miastku na dziań 08 września 2017 r., tj. piątek, godz.11:00. Longina Jankowska 2017-08-31 10:34:38 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki numer 219 o powierzchni 0,0998 ha, położonej w obrębie Słosinko, gm. Miastko - WRG.6840.3.20.2017.SG Sylwia Gurba 2017-08-30 13:42:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki numer 613 o powierzchni 0,0578 ha, położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko - WRG.6840.3.22.2017.SG Sylwia Gurba 2017-08-30 13:39:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL-350-2017 RM w Miastku z dnia 30 czerwca 2017 r. Jan Gajo 2017-08-30 13:22:22 dodanie dokumentu
Opinia RIO z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie możliwości wykupu papierów wartościowych Jan Gajo 2017-08-30 13:21:40 dodanie dokumentu
Sprawozdania z realizacji budżetu za 2016 rok Jan Gajo 2017-08-30 13:18:13 usunięcie dokument
2017 Alina Kuc 2017-08-30 10:03:23 edycja dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-08-30 10:00:27 edycja dokumentu
2017 Karolina Krupińska 2017-08-29 15:02:27 edycja dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-08-29 10:59:58 edycja dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-08-29 10:49:26 edycja dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-08-29 10:47:52 edycja dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o posiedzeniu komisji na dzień 05 września 2017 r., godz. 10:00. Longina Jankowska 2017-08-29 08:28:55 edycja dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o posiedzeniu komisji na dzień 05 września 2017 r., godz. 10:00. Longina Jankowska 2017-08-29 08:27:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 494/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Najładniejszy wieniec dożynkowy". Longina Jankowska 2017-08-29 08:21:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 493/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenia terminuskładania wniosków o udzielenie pomocy finasowejw zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna". Longina Jankowska 2017-08-28 15:53:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 492/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 r. Longina Jankowska 2017-08-28 15:47:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 491/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 23 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017r. Longina Jankowska 2017-08-28 15:43:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 490/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017r. Longina Jankowska 2017-08-28 15:42:04 dodanie dokumentu
Zarządzenia Nr 484/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Dretyniu. Longina Jankowska 2017-08-28 15:30:36 dodanie dokumentu
Zarządzenia Nr 483/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Dretyniu. Longina Jankowska 2017-08-28 15:28:14 dodanie dokumentu
Zarządzenia Nr 482/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Przyjaciół Stumilowego Lasu w Miastku. Longina Jankowska 2017-08-28 15:23:23 dodanie dokumentu
Zarządzenia Nr 481/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Przyjaciół Stumilowego Lasu w Miastku. Longina Jankowska 2017-08-28 15:21:14 dodanie dokumentu