Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół Nr XLVIII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-03-15 13:32:23 dodanie dokumentu
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTKO NA KONIEC 2017 ROKU Daniel Radziszewski 2018-03-15 11:54:36 dodanie dokumentu
PLAN DOCHODÓW Z WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA 2018 ROK Daniel Radziszewski 2018-03-15 11:50:39 dodanie dokumentu
INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW Z WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI W 2017 ROKU Daniel Radziszewski 2018-03-15 11:47:52 edycja dokumentu
INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW Z WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI W 2017 ROKU Daniel Radziszewski 2018-03-15 11:46:22 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o zwołaniu posiedzenia komisji w dniu 20 marca 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-03-14 09:54:19 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia komisji w dniu 20 marca 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-03-14 09:47:39 dodanie dokumentu
Wykaz dziennych opiekunów Alina Kuc 2018-03-14 08:10:19 edycja dokumentu
Zawiadomienie o zwołaniu wspólnego posiedzenie stałych komisji Rady na dzień 16 marca 2018r., godz. 11:00., sala nr 6 UM w Miastku. Longina Jankowska 2018-03-12 11:01:57 dodanie dokumentu
konkurs na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku Jan Gajo 2018-03-09 14:50:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/452/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu ławnika Sądu Rejonowego w Miastku. Józefa Wasilewska 2018-03-09 13:38:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 600/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na"Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Miastku jako element "wyspy energetycznej" - Miasteckiego Klastra Energi. Józefa Wasilewska 2018-03-09 13:23:55 edycja dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-03-09 13:01:08 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 600/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na"Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Miastku jako element "wyspy energetycznej" - Miasteckiego Klastra Energi. Józefa Wasilewska 2018-03-09 12:48:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 599/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-03-09 12:44:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 598/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia terminu składania przez rodziców wniosków o przyjęcie do klasy IV Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku. Józefa Wasilewska 2018-03-09 12:41:47 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 140/26 przy ul.Dworcowej w Miastku - WRG.6845.1.48.2018.AMK Anna Maszka Kozłowska 2018-03-09 09:00:51 dodanie dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-03-09 07:18:03 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 838, położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko - WRG.6840.3.28.2017.2018.SG Sylwia Gurba 2018-03-08 14:49:26 dodanie dokumentu
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przebudowy ul. Kolejowej w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2018-03-08 14:37:37 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-03-08 14:31:58 edycja dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-03-08 13:57:06 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-03-08 13:23:49 edycja dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-03-08 13:22:48 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-03-08 13:06:07 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-03-08 09:40:10 edycja dokumentu
Zaktualizowany projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2018 - 2027. Longina Jankowska 2018-03-08 09:24:32 dodanie dokumentu
Zaktualizowany projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. Longina Jankowska 2018-03-08 09:23:20 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-03-07 12:27:07 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-03-07 12:22:46 edycja dokumentu
Dostawa sprzętu multimedialnego dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie. Małgorzata Styrenczak 2018-03-07 10:56:00 dodanie dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-03-07 09:45:32 edycja dokumentu
2018 Joanna Gocoł 2018-03-07 08:59:35 edycja dokumentu
Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Miastku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Wołcza Wielka z dnia 23 lutego 2018r. Longina Jankowska 2018-03-06 15:11:56 dodanie dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-03-06 14:10:33 edycja dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-03-06 13:11:38 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-03-06 13:07:59 edycja dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-03-06 08:47:24 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-03-06 08:42:26 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-03-06 08:39:32 edycja dokumentu