Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Mediacje w sprawie szkód łowieckich, karta nr WRG_08R i WRG_08R1 Magdalena Reszka 2017-10-09 14:25:52 usunięcie dokument
Decyzja o odebraniu zwierzęcia, karta nr WRG_02R Magdalena Reszka 2017-10-09 14:25:27 dodanie dokumentu
Decyzja o odebraniu zwierzęcia, karta nr WRG_02R Magdalena Reszka 2017-10-09 14:24:51 usunięcie dokument
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną, karta nr WRG_01R i WRG_01R1 Magdalena Reszka 2017-10-09 14:24:31 dodanie dokumentu
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną, karta nr WRG_01R i WRG_01R1 Magdalena Reszka 2017-10-09 14:23:43 usunięcie dokument
Poświadczenie powierzchni łącznej użytków rolnych, karta nr WRG_04R i WRG_04R1 Magdalena Reszka 2017-10-09 14:22:49 dodanie dokumentu
Poświadczenie powierzchni łącznej użytków rolnych, karta nr WRG_04R i WRG_04R1 Magdalena Reszka 2017-10-09 14:22:03 usunięcie dokument
Poświadczenie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, karta nr WRG_03R i WRG_03R1 Magdalena Reszka 2017-10-09 14:21:50 dodanie dokumentu
Poświadczenie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, karta nr WRG_03R i WRG_03R1 Magdalena Reszka 2017-10-09 14:20:22 usunięcie dokument
zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów WRG_01S i WRG_01S1 Magdalena Reszka 2017-10-09 14:16:36 dodanie dokumentu
Kara administracyjna za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia WRG_02S Magdalena Reszka 2017-10-09 14:14:42 dodanie dokumentu
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów WRG_01S i WRG_01S1 Magdalena Reszka 2017-10-09 14:13:31 usunięcie dokument
Kara administracyjna za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia WRG_02S Magdalena Reszka 2017-10-09 14:13:08 usunięcie dokument
Usługi utrzymania zimowego dróg na terenie sołectw Biała, Świerzenko, Świerzno będących w zarządzie Zamawiającego, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie. Małgorzata Styrenczak 2017-10-09 13:41:53 dodanie dokumentu
2017 Joanna Gocoł 2017-10-09 12:27:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 512/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 29 września 2017r. w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r.. Longina Jankowska 2017-10-09 09:36:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 515/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 03 października 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.: Przebudowa parkingu przy ul. Wybickiego 50-52 w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie". Longina Jankowska 2017-10-09 09:22:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 515/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 03 października 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.: Przebudowa parkingu przy ul. Wybickiego 50-52 w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie". Longina Jankowska 2017-10-09 09:21:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 455/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania doraźnej komisji konkursowej pn. :"Wieś roku 2017 w Gminie Miastko". Józefa Wasilewska 2017-10-06 14:22:17 dodanie dokumentu
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie o unieruchomieniu wodociągu publicznego DOMANICA Joanna Gocoł 2017-10-06 13:40:43 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy działki nr 153, położonej w obrębie Dretyń, gm. Miastko - WRG.6845.2.23-24.27.2017.SG Sylwia Gurba 2017-10-06 11:44:46 dodanie dokumentu
Protokół Nr 24/2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji z Komisją Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska z dnia 21 października 2016 r. Longina Jankowska 2017-10-06 11:35:30 dodanie dokumentu
2017 Karolina Krupińska 2017-10-06 11:21:34 edycja dokumentu
Protokół Nr 22/2016 z posiedzenia Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 20 grudnia 2016 r. Longina Jankowska 2017-10-06 10:19:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 516/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 05 października 2017r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na zadaniepn.: zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku "Oligofrenopedagogika" w ramach realizacji projektu pn. "Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie, Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie". Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Longina Jankowska 2017-10-06 09:14:26 dodanie dokumentu
2017 Małgorzata Szkilnyk 2017-10-06 07:37:14 edycja dokumentu
2017 Małgorzata Szkilnyk 2017-10-06 07:36:49 edycja dokumentu
2017 Małgorzata Szkilnyk 2017-10-06 07:33:49 edycja dokumentu
2017 Małgorzata Szkilnyk 2017-10-06 07:29:41 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIII/389/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisje Rewizyjną Rady Miejskiej w Miastku. Longina Jankowska 2017-10-05 15:24:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/388/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie powołania. Longina Jankowska 2017-10-05 15:23:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/387/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie ustalenia wzoru Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Miastko oraz legitymacji Honorowego Obywatela Gminy Miastko. Longina Jankowska 2017-10-05 15:22:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/387/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie ustalenia wzoru Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Miastko oraz legitymacji Honorowego Obywatela Gminy Miastko. Longina Jankowska 2017-10-05 15:20:48 usunięcie dokument
Uchwała Nr XLIII/387/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie ustalenia wzoru Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Miastko oraz legitymacji Honorowego Obywatela Gminy Miastko. Longina Jankowska 2017-10-05 15:20:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/386/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miastka z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Longina Jankowska 2017-10-05 15:17:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/385/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miastka z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Longina Jankowska 2017-10-05 15:15:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/384/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie pozbawienia odcinków dróg gminnych kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako droga publiczna. Longina Jankowska 2017-10-05 15:13:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/383/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy garażu przy ul. Kolejowej w Miastku. Longina Jankowska 2017-10-05 15:11:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/382/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych osobom fizycznym osiągającym wysokie wyniki sportowe. Longina Jankowska 2017-10-05 15:09:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/381/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. Longina Jankowska 2017-10-05 15:07:16 dodanie dokumentu