Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o posiedzeniu komisji na dzień 05 września 2017 r., godz. 10:00. Longina Jankowska 2017-08-29 08:27:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 494/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Najładniejszy wieniec dożynkowy". Longina Jankowska 2017-08-29 08:21:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 493/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenia terminuskładania wniosków o udzielenie pomocy finasowejw zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna". Longina Jankowska 2017-08-28 15:53:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 492/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 r. Longina Jankowska 2017-08-28 15:47:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 491/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 23 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017r. Longina Jankowska 2017-08-28 15:43:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 490/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017r. Longina Jankowska 2017-08-28 15:42:04 dodanie dokumentu
Zarządzenia Nr 484/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Dretyniu. Longina Jankowska 2017-08-28 15:30:36 dodanie dokumentu
Zarządzenia Nr 483/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Dretyniu. Longina Jankowska 2017-08-28 15:28:14 dodanie dokumentu
Zarządzenia Nr 482/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Przyjaciół Stumilowego Lasu w Miastku. Longina Jankowska 2017-08-28 15:23:23 dodanie dokumentu
Zarządzenia Nr 481/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Przyjaciół Stumilowego Lasu w Miastku. Longina Jankowska 2017-08-28 15:21:14 dodanie dokumentu
Zarządzenia Nr 479/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert. Longina Jankowska 2017-08-28 15:16:34 edycja dokumentu
Zarządzenia Nr 479/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert. Longina Jankowska 2017-08-28 15:14:33 dodanie dokumentu
Zarządzenia Nr 478/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Miejskiego nr 1 w Miastku. Longina Jankowska 2017-08-28 15:03:03 dodanie dokumentu
Zarządzenia Nr 477/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Miastku. Longina Jankowska 2017-08-28 14:59:59 dodanie dokumentu
Zarządzenia Nr 476/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku. Longina Jankowska 2017-08-28 14:57:26 dodanie dokumentu
Zarządzenia Nr 475/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku. Longina Jankowska 2017-08-28 14:52:58 dodanie dokumentu
Zarządzenia Nr 474/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Henryka Sinkiewicza w Świerznie. Longina Jankowska 2017-08-28 14:50:41 dodanie dokumentu
Zarządzenia Nr 473VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie. Longina Jankowska 2017-08-28 14:47:41 dodanie dokumentu
Zarządzenia Nr 472/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku. Longina Jankowska 2017-08-28 14:45:00 dodanie dokumentu
Zarządzenia Nr 471/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku. Longina Jankowska 2017-08-28 14:42:59 dodanie dokumentu
Rb-Z Jan Gajo 2017-08-28 14:39:38 dodanie dokumentu
Rb-NDS Jan Gajo 2017-08-28 14:39:04 dodanie dokumentu
Rb-28S Jan Gajo 2017-08-28 14:38:31 dodanie dokumentu
Rb-27S Jan Gajo 2017-08-28 14:37:25 dodanie dokumentu
Wyprawka szkolna 2017/2018 Alina Kuc 2017-08-28 11:06:18 dodanie dokumentu
Wyprawka szkolna 2017 Alina Kuc 2017-08-28 11:00:05 usunięcie dokument
Wyprawka szkolna 2017 Alina Kuc 2017-08-28 10:58:46 usunięcie dokument
Obwieszczenie RZGW Szczecin o sporządzeniu projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Wieprzy wraz z projektem prognozy oceny oddziaływania na środowisko Joanna Gocoł 2017-08-28 09:43:44 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Modernizacja rzeki Kątnik w km 3+570-5+420", zlokalizowanej na działkach nr 254, 274/1, 314, 259, 257, 256, 238, 255, 253/1, 253/2 obręb ewidencyjny Węgorzynko, oraz na działkach nr 44, 47, 48, 51, 63, 90, 91, 43, 45, 80/1, 89, 72, 79, 86, 87, 88, 92, 93 obręb ewidencyjny Przęsin. Małgorzata Szkilnyk 2017-08-25 16:58:53 dodanie dokumentu
2017 Jan Gajo 2017-08-24 10:28:45 edycja dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-08-24 10:27:55 edycja dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-08-24 10:22:10 edycja dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-08-24 10:20:13 edycja dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-08-24 10:14:18 edycja dokumentu
Budowa, rozbudowa i modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Miastko Marcin Woszczak 2017-08-23 12:05:44 dodanie dokumentu
2017 Marta Muchowska - Narloch 2017-08-23 07:41:13 edycja dokumentu
2017 Marta Muchowska - Narloch 2017-08-23 07:38:26 edycja dokumentu
2017 Małgorzata Szkilnyk 2017-08-22 14:31:10 edycja dokumentu
2017 Małgorzata Szkilnyk 2017-08-22 14:26:29 edycja dokumentu
przetarg na dzierżawę części działki nr 34/23 przy ul. Konstytucji 3 Maja z przeznaczeniem na posadowienie na gruncie garażu blaszanego Anna Maszka Kozłowska 2017-08-22 11:11:19 dodanie dokumentu