Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2016r. Joanna Gocoł 2018-01-02 12:50:05 dodanie dokumentu
2017 Karolina Krupińska 2018-01-02 10:48:43 edycja dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2018-01-02 08:47:47 edycja dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2018-01-02 08:43:36 edycja dokumentu
Informacja o udzieleniu zamówienia Małgorzata Szkilnyk 2017-12-29 15:03:24 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie fosy i podjazdu dla niepełnosprawnych na działce nr 33/15 w obrębie ewidencyjnym 84/4 Miastko (ul. Konopnickiej 12). Małgorzata Szkilnyk 2017-12-29 14:24:17 dodanie dokumentu
Protokół Nr 44/2017 z kontroli doraźnej w zakresie realizacji termomodernizacji obiektów oświatowych - Szkól Podstawowych w Dretyniu , Piaszczynie i Słosinku przeprowadzonej przez Komisje Rewizyjną Rady Miejskiej w Miastku z dnia 20 grudnia 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-12-29 12:51:07 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko Jan Gajo 2017-12-29 12:28:50 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko Jan Gajo 2017-12-29 12:28:40 dodanie dokumentu
Protokół Nr 42/2017 z posiedzenia Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku w dniu 15 listopada 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-12-29 12:01:37 dodanie dokumentu
Protokół Nr 41/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku w dniu 8 listopada 2107 r. Józefa Wasilewska 2017-12-29 11:39:37 dodanie dokumentu
Protokół Nr 30/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku w dniu 2 marca 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-12-29 11:31:11 dodanie dokumentu
Protokół Nr 40/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z posiedzenia odbytego w dniu 24 października 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-12-29 11:26:48 dodanie dokumentu
Protokół Nr 40/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 października 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-12-29 11:24:40 usunięcie dokument
Protokół Nr 40/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 października 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-12-29 11:22:36 edycja dokumentu
Protokół Nr 40/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 października 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-12-29 11:22:25 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 559/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-12-28 13:49:21 dodanie dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-12-28 09:34:45 edycja dokumentu
2017 Karolina Krupińska 2017-12-28 07:52:35 edycja dokumentu
2017 Karolina Krupińska 2017-12-27 08:40:09 edycja dokumentu
2017 Daniel Radziszewski 2017-12-22 08:55:55 edycja dokumentu
Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Gminy Miastko na 2018 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Jan Gajo 2017-12-22 08:16:25 dodanie dokumentu
Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Gminy Miastko na 2018 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Jan Gajo 2017-12-22 08:13:19 dodanie dokumentu
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Miastko na 2018 rok Jan Gajo 2017-12-22 08:12:29 usunięcie dokument
Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2018-2027 Jan Gajo 2017-12-21 10:16:43 dodanie dokumentu
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Miastko na 2018 rok Jan Gajo 2017-12-21 10:15:41 dodanie dokumentu
Ogłoszenie na świadczenie usługi prawnej oraz doradztwa prawnego dla Urzędu Miejskiego w Miastku w 2018 roku. Jan Gajo 2017-12-21 09:34:51 usunięcie dokument
Terminarz wywozu nieczystości stałych w mieście i gminie Miastko na rok 2018 Marcin Woszczak 2017-12-21 08:20:23 dodanie dokumentu
Ogłoszenie na świadczenie usługi prawnej oraz doradztwa prawnego dla Urzędu Miejskiego w Miastku w 2018 roku. Jan Gajo 2017-12-20 14:39:25 dodanie dokumentu
Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Miastku w roku 2018 Jan Gajo 2017-12-20 13:45:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 554/VII/2017 Burmistrz Miastka z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko. na 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-12-20 13:08:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 554/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-12-20 13:00:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 554/VII/2017 Burmistrza Miastka w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-12-20 12:55:23 usunięcie dokument
2017 Alina Kuc 2017-12-20 10:27:47 edycja dokumentu
2017 Jan Gajo 2017-12-20 07:21:47 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVI/438/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/418/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie. Wioleta Mydło 2017-12-19 14:27:17 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVI/438/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/418/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie. Wioleta Mydło 2017-12-19 14:18:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/437/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/417/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku. Wioleta Mydło 2017-12-19 14:14:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/436/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/416/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie. Wioleta Mydło 2017-12-19 14:12:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/435/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/415/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Dretyniu, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów i Gimnazjum im. Polskich Noblistów w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Dretyniu. Wioleta Mydło 2017-12-19 14:08:13 dodanie dokumentu