Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół nr 38/2017 z posiedzenia Komisji infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 19 września 2017 r. Longina Jankowska 2017-12-13 15:14:29 edycja dokumentu
Protokół nr 37/2017 z posiedzenia Komisji infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 05 września 2017 r. Longina Jankowska 2017-12-13 15:14:19 edycja dokumentu
Protokół nr 36/2017 z posiedzenia Komisji infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 27 czerwca 2017 r. Longina Jankowska 2017-12-13 15:14:07 edycja dokumentu
Protokół nr 35/2017 z posiedzenia Komisji infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 23 maja 2017 r. Longina Jankowska 2017-12-13 15:13:55 edycja dokumentu
Protokół nr 34/2017 z posiedzenia Komisji infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 26 kwietnia 2017 r. Longina Jankowska 2017-12-13 15:13:43 edycja dokumentu
Protokół nr 33/2017 z posiedzenia Komisji infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 28 marca 2017 r. Longina Jankowska 2017-12-13 15:13:21 edycja dokumentu
Protokół nr 37/2017 z posiedzenia Komisji infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 05 września 2017 r. Longina Jankowska 2017-12-13 15:12:09 dodanie dokumentu
Protokół nr 36/2017 z posiedzenia Komisji infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 27 czerwca 2017 r. Longina Jankowska 2017-12-13 15:10:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 558/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany treści warunków umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży. Wioleta Mydło 2017-12-13 15:10:02 dodanie dokumentu
Protokół nr 35/2017 z posiedzenia Komisji infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 23 maja 2017 r. Longina Jankowska 2017-12-13 15:09:29 dodanie dokumentu
Protokół nr 34/2017 z posiedzenia Komisji infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 26 kwietnia 2017 r. Longina Jankowska 2017-12-13 15:07:19 dodanie dokumentu
Protokół nr 33/2017 z posiedzenia Komisji infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 28 marca 2017 r. Longina Jankowska 2017-12-13 15:05:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 556/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli mienia sołeckiego sołectw Gminy Miastko zakupionego w ramach środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego i powołania komisji ds. kontroli mienia sołeckiego. Wioleta Mydło 2017-12-13 15:05:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 556/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli mienia sołeckiego sołectw Gminy Miastko zakupionego w ramach środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego i powołania komisji ds. kontroli mienia sołeckiego. Wioleta Mydło 2017-12-13 15:04:11 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. Wioleta Mydło 2017-12-13 14:59:35 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017r. Wioleta Mydło 2017-12-13 14:57:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 557/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert. Wioleta Mydło 2017-12-13 14:39:45 dodanie dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-12-13 09:57:49 edycja dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-12-13 09:44:37 edycja dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-12-13 09:42:14 edycja dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku o zwołaniu XLVI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Miastku na dziań 15 grudnia 2017 r., tj. piątek, godz.14:00. Longina Jankowska 2017-12-13 08:46:51 dodanie dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-12-13 07:48:00 edycja dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-12-13 07:46:50 edycja dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-12-13 07:44:23 edycja dokumentu
Budowa kanalizacji sanitarnej Świeszynko - Piaszczyna w Gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2017-12-12 13:40:56 usunięcie załacznika
Budowa kanalizacji sanitarnej Świeszynko - Piaszczyna w Gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2017-12-12 13:35:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/386/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miastka z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Jan Gajo 2017-12-12 09:16:17 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIII/385/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miastka z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Jan Gajo 2017-12-12 09:14:53 edycja dokumentu
2017 Karolina Krupińska 2017-12-12 08:07:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 552/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. Józefa Wasilewska 2017-12-11 11:27:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 553/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia programu działalności i planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Miastku na 2018 r.. Józefa Wasilewska 2017-12-11 09:07:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 553/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia programu działalności i planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Miastku na 2018 r.. Józefa Wasilewska 2017-12-11 09:01:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 555/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 8 grudnia 2017 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miastko zajmowane na podstawie umowy najmu. Józefa Wasilewska 2017-12-11 08:45:59 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Spostu Rozwoju i Promocji o zwołaniu komisji na dzień 15 grudnia 2017r.,godz.11:00. Longina Jankowska 2017-12-08 15:47:59 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska o zwołaniu posiedzenia komisji w dniu 15 grudnia 2017 r. Longina Jankowska 2017-12-08 15:46:19 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie fosy i podjazdu dla niepełnosprawnych na działce nr 33/15 w obrębie ewidencyjnym 84/4 Miastko (ul. Konopnickiej 12). Małgorzata Szkilnyk 2017-12-08 11:39:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 370/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 21 grudnia 2016 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wychodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miastko zajmowane na podstawie umowy najmu. Józefa Wasilewska 2017-12-06 09:26:07 dodanie dokumentu
2017 Marta Muchowska - Narloch 2017-12-05 14:54:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 542/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-12-05 13:22:10 dodanie dokumentu
2017 Marta Muchowska - Narloch 2017-12-04 14:55:06 edycja dokumentu