Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XLIV/408/2017 w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ,,Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko". Wioleta Mydło 2017-11-03 09:31:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/407/2017 w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ,,Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko". Wioleta Mydło 2017-11-03 09:26:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/406/2017 w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ,,Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko". Wioleta Mydło 2017-11-03 09:24:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/405/2017 w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ,,Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko". Wioleta Mydło 2017-11-03 09:23:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/404/2017 w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ,,Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko". Wioleta Mydło 2017-11-03 09:14:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/403/2017 w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ,,Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko". Wioleta Mydło 2017-11-03 09:12:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/402/2017 w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ,,Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko". Wioleta Mydło 2017-11-03 09:07:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/401/2017 w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ,,Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko". Wioleta Mydło 2017-11-03 09:05:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/400/2017 w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ,,Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko". Wioleta Mydło 2017-11-03 09:03:15 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIV/400/2017 w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ,,Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko". Wioleta Mydło 2017-11-03 09:02:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/399/2017 w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ,,Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko". Wioleta Mydło 2017-11-03 09:00:20 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIV/399/2017 w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ,,Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko". Wioleta Mydło 2017-11-03 08:59:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/398/2017 w sprawie przekazania do właściwego organu skargi z dnia 27 września 2017 r. Wioleta Mydło 2017-11-03 08:57:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/397/2017 w sprawie zajęcia stanowiska przez Radę Miejską w Miastku w przedmiocie skargi na działalność Rady Miejskiej w Miastku. Wioleta Mydło 2017-11-03 08:55:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/396/2017 w sprawie ustalenia wzoru Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Miastko oraz legitymacji Honorowego Obywatela Gminy Miastko. Wioleta Mydło 2017-11-03 08:53:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/395/2017 w sprawie przekazania do właściwego organu skargi na działalność Burmistrza Miastka z zakresu ewidencji ludności. Wioleta Mydło 2017-11-03 08:51:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/394/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości lub ich części położonych w obrębach: 83/1, 83/2, 83/3, 83/4 i 83/5 m. Miastko oraz w obrębach: Pasieka, Przęsin i Świeszyno gm. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami . Wioleta Mydło 2017-11-03 08:47:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/393/2017 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miastko . Wioleta Mydło 2017-11-03 08:45:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/392/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miastko. Wioleta Mydło 2017-11-03 08:44:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/391/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/198/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu zmienionej Uchwałą Nr XXXI/272/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Wioleta Mydło 2017-11-03 08:40:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/390/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. Wioleta Mydło 2017-11-03 08:37:11 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIV/390/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. Wioleta Mydło 2017-11-03 08:36:15 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLIII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017 roku. Wioleta Mydło 2017-11-02 14:20:41 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Miastku z dnia 08 września 2017 roku. Wioleta Mydło 2017-11-02 14:18:27 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLI/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 lipca 2017 roku. Wioleta Mydło 2017-11-02 14:13:02 dodanie dokumentu
2017 Marta Muchowska - Narloch 2017-10-31 14:23:38 edycja dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-10-31 13:25:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 525/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Wioleta Mydło 2017-10-30 13:11:32 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej na dzień 8 listopada 2017r.,godz.10:00. Wioleta Mydło 2017-10-30 10:39:50 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o ponownym rozpatrzeniu sprawy w związku z uchyleniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji Burmistrza Miastka nr 010/2017 z dnia 26 maja 2017r., dot.ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Dretyń na działce nr 78/3 Małgorzata Szkilnyk 2017-10-27 14:25:23 dodanie dokumentu
Informacja dotycząca czasowych utrudnień związanych z robotami budowlanymi na ul. Konstytucji 3-go Maja w Miastku Jan Gajo 2017-10-27 13:51:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 522/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 453/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 roku. Wioleta Mydło 2017-10-27 09:05:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 522/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 453/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 roku. Wioleta Mydło 2017-10-27 09:02:17 dodanie dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-10-27 08:07:39 edycja dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-10-27 08:06:19 edycja dokumentu
Dostawa wraz z montażem komputerów oraz pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku w ramach projektu pn.: Warsztaty EDUKO ? podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie. Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Małgorzata Styrenczak 2017-10-26 13:19:46 dodanie dokumentu
2017 Małgorzata Szkilnyk 2017-10-25 14:42:04 edycja dokumentu
2017 Jan Gajo 2017-10-25 07:55:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 520/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. Józefa Wasilewska 2017-10-25 07:33:28 dodanie dokumentu
Wytyczne Aleksander Sikorski 2017-10-24 14:07:10 usunięcie załacznika