Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 45/VI/2011 z dnia 20 czerwca 2011 w sprawie powołania komisji końcowego odbioru technicznego robót budowlanych Marcin Woszczak 2011-09-27 10:49:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 46/VI/2011 z dnia 22 czerwca 2011 w sprawie powołania komisji przetargowej Marcin Woszczak 2011-09-27 10:49:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 47/VI/2011 z dnia 29 czerwca 2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Młodszego Referenta ds. obsługi Centrum Informacji Turystycznej Marcin Woszczak 2011-09-27 10:48:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 48/VI/2011 z dnia 29 czerwca 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2011 oraz w "Planie Finansowym" zadań zleconych na rok 2011 Marcin Woszczak 2011-09-27 10:48:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 49/VI/2011 z dnia 1 lipca 2011 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Karoliny Krupińskiej Marcin Woszczak 2011-09-27 10:48:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 50/VI/2011 z dnia 1 lipca 2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Energetyki Cieplnej w Miastku Marcin Woszczak 2011-09-27 10:48:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 51/VI/2011 z dnia 14 lipca 2011 w sprawie powołania komisji przetargowej Marcin Woszczak 2011-09-27 10:48:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 52/VI/2011 z dnia 14 lipca 2011 w sprawie powołania komisji przetargowej Marcin Woszczak 2011-09-27 10:47:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 53/VI/2011 z dnia 18 lipca 2011 w sprawie powołania komisji końcowego odbioru robót budowlanych Marcin Woszczak 2011-09-27 10:47:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 54/VI/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Marcin Woszczak 2011-09-27 10:47:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 55/VI/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Marcin Woszczak 2011-09-27 10:47:11 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 75/VI/2011 z dnia 19 września 2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Miastko dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 Marcin Woszczak 2011-09-27 10:46:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 74/VI/2011 z dnia 19 września 2011 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe Marcin Woszczak 2011-09-27 10:45:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 56/VI/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Marcin Woszczak 2011-09-27 10:42:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 57/VI/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Marcin Woszczak 2011-09-27 10:42:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 58/VI/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Marcin Woszczak 2011-09-27 10:42:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 59/VI/2011 z dnia 4 sierpnia 2011 w sprawie powołania komisji przetargowej Marcin Woszczak 2011-09-27 10:41:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 60/VI/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2011 Marcin Woszczak 2011-09-27 10:41:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 61/VI/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Najładniejszy Wieniec Dozynkowy" Marcin Woszczak 2011-09-27 10:33:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 62/VI/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 w sprawie powołania komisji przetargowej Marcin Woszczak 2011-09-27 10:33:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 63/VI/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku Marcin Woszczak 2011-09-27 10:32:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 64/VI/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/VI/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 roku w sprawie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Marcin Woszczak 2011-09-27 10:32:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 63/VI/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku Marcin Woszczak 2011-09-27 10:32:11 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 64/VI/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/VI/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 roku w sprawie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Marcin Woszczak 2011-09-27 10:32:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 65/VI/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 w sprawie powołania komisji przetargowej Marcin Woszczak 2011-09-27 10:31:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 66/VI/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopewnika w Miastku Marcin Woszczak 2011-09-27 10:31:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 67/VI/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku Marcin Woszczak 2011-09-27 10:31:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 68/VI/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków zgłaszanych przez osoby fizyczne o dofinansowanie z budżetu Gminy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Marcin Woszczak 2011-09-27 10:31:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 69/VI/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastko Marcin Woszczak 2011-09-27 10:31:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 70/VI/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastko Marcin Woszczak 2011-09-27 10:31:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 71/VI/2011 z dnia 5 września 2011 w sprawie powołania komisji przetargowej Marcin Woszczak 2011-09-27 10:31:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 72/VI/2011 z dnia 14 września 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2011 Marcin Woszczak 2011-09-27 10:31:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 37/VI/2011 z dnia 18 maja 2011 w sprawie powołania komisji przetargowej Marcin Woszczak 2011-09-27 10:09:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 73/VI/2011 z dnia 14 września 2011 w sprawie powołania komisji przetargowej Marcin Woszczak 2011-09-27 10:09:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 72/VI/2011 z dnia 14 września 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2011 Marcin Woszczak 2011-09-27 10:08:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 71/VI/2011 z dnia 5 września 2011 w sprawie powołania komisji przetargowej Marcin Woszczak 2011-09-27 10:06:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 70/VI/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastko Marcin Woszczak 2011-09-27 10:05:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 69/VI/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastko Marcin Woszczak 2011-09-27 10:03:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 68/VI/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków zgłaszanych przez osoby fizyczne o dofinansowanie z budżetu Gminy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Marcin Woszczak 2011-09-27 10:01:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 67/VI/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku Marcin Woszczak 2011-09-27 09:59:16 dodanie dokumentu