Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała nr 87/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie skargi na działalnosc Burmistrza Marcin Woszczak 2011-12-14 09:01:39 edycja dokumentu
Uchwała nr 88/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Świerzenko Marcin Woszczak 2011-12-14 09:01:31 edycja dokumentu
Uchwała nr 89/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Szydlice Marcin Woszczak 2011-12-14 09:01:22 edycja dokumentu
Uchwała nr 76/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2011 rok Marcin Woszczak 2011-12-14 09:01:14 edycja dokumentu
Uchwała nr 100/VI/2011 z dnia 28 października 2011 w sprawie zmiany uchwały nr 82/V/2010 Rady Miejskiej w Miastku Marcin Woszczak 2011-12-14 09:00:58 edycja dokumentu
Uchwała nr 99/VI/2011 z dnia 28 października 2011 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców Marcin Woszczak 2011-12-14 09:00:46 edycja dokumentu
Uchwała nr 98/VI/2011 z dnia 28 października 2011 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie Sołectwu Role - Żabno nieruchomości lokalowej Marcin Woszczak 2011-12-14 09:00:37 edycja dokumentu
Uchwała nr 97/VI/2011 z dnia 28 października 2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drudze przetargu działki gruntu Marcin Woszczak 2011-12-14 09:00:13 edycja dokumentu
Uchwała nr 96/VI/2011 z dnia 28 października 2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastko Marcin Woszczak 2011-12-14 09:00:05 edycja dokumentu
Uchwała nr 96/VI/2011 z dnia 30 września 2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Marcin Woszczak 2011-12-14 08:59:55 edycja dokumentu
Uchwała nr 95/VI/2011 z dnia 30 września 2011 w sprawie zmiany uchwały nr 92/V/2008 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie opłaty targowej w Gminie Miastko Marcin Woszczak 2011-12-14 08:59:48 edycja dokumentu
Uchwała nr 94/VI/2011 z dnia 30 września 2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Marcin Woszczak 2011-12-14 08:59:40 edycja dokumentu
Uchwała nr 93/VI/2011 z dnia 30 września 2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Miastku na kadencję 2012 - 2015 Marcin Woszczak 2011-12-14 08:59:32 edycja dokumentu
Uchwała nr 92/VI/2011 z dnia 30 września 2011 w sprawie nadania nazwy ronda położonego na terenie miasta Miastko Marcin Woszczak 2011-12-14 08:59:23 edycja dokumentu
Uchwała nr 91/VI/2011 z dnia 30 września 2011 w sprawie uznania za pomniki przyrody Marcin Woszczak 2011-12-14 08:59:09 edycja dokumentu
Uchwała nr 90/VI/2011 z dnia 30 września 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok Marcin Woszczak 2011-12-14 08:58:59 edycja dokumentu
Uchwała nr 114/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Marcin Woszczak 2011-12-14 08:58:45 edycja dokumentu
Uchwała nr 113/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 25/III/2000 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 7 kwietnia 2000 roku Marcin Woszczak 2011-12-14 08:58:39 edycja dokumentu
Uchwała nr 112/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012" Marcin Woszczak 2011-12-14 08:58:30 edycja dokumentu
Uchwała nr 111/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie nabycia nieruchomości zasobów komunalnych Gminy Miastko Marcin Woszczak 2011-12-14 08:58:23 edycja dokumentu
Uchwała nr 110/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie odpłatnego nabycia działki do zasobów komunalnych Gminy Miastko Marcin Woszczak 2011-12-14 08:58:17 edycja dokumentu
Uchwała nr 109/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie zmiany uchwały nr 62/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 czerwca 2011 roku Marcin Woszczak 2011-12-14 08:58:10 edycja dokumentu
Uchwała nr 108/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie zmiany uchwały nr 102/IV/2003 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 11 grudnia 2003 roku Marcin Woszczak 2011-12-14 08:58:03 edycja dokumentu
Uchwała nr 107/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie zatwierdzenia taryfy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Marcin Woszczak 2011-12-14 08:57:53 edycja dokumentu
Uchwała nr 106/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie podatku od środków transportowych w Gminie Miastko Marcin Woszczak 2011-12-14 08:57:45 edycja dokumentu
Uchwała nr 105/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie opłaty targowej w Gminie Miastko Marcin Woszczak 2011-12-14 08:57:30 edycja dokumentu
Uchwała nr 104/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie podatku od nieruchomości w Gminie Miastko Marcin Woszczak 2011-12-14 08:57:22 edycja dokumentu
Uchwała nr 103/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie obniżenia sredniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w Gminie Miastko Marcin Woszczak 2011-12-14 08:57:12 edycja dokumentu
Uchwała nr 102/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2011 Marcin Woszczak 2011-12-14 08:57:02 edycja dokumentu
Uchwała nr 101/VI/2011 z dnia 25 listopada 2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Marcin Woszczak 2011-12-14 08:56:52 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.19.2011 z dnia 09.12.2011r. Ryszard Ringwelski 2011-12-13 13:23:31 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.19.2011 z dnia 09.12.2011r. Ryszard Ringwelski 2011-12-13 13:18:21 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.23.2011 z dnia 12.12.2011r. Ryszard Ringwelski 2011-12-13 13:13:22 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.22.2011 z dnia 12.12.2011r. Ryszard Ringwelski 2011-12-13 13:12:24 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - WGN.6845.2.46.2011.SG Marcin Woszczak 2011-12-13 07:22:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 98/VI/2011 z dnia 1 grudnia 2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań pożytku publicznego na terenie Gminy Miastko na rok 2012 Marcin Woszczak 2011-12-12 14:34:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 97/VI/2011 z dnia 30 listopada 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2011 Marcin Woszczak 2011-12-12 14:26:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 96/VI/2011 z dnia 28 listopada 2011 w sprawie powołania komisji końcowego odbioru robót technicznych Marcin Woszczak 2011-12-12 14:22:39 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej - WOA.0002.11.2011 Marcin Woszczak 2011-12-12 13:20:15 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji - WOA.0012.3.17.2011 Marcin Woszczak 2011-12-10 14:23:43 dodanie dokumentu