Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Październik 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Biuro Kontroli 1 1
Biuro Obsługi Interesanta 0 0
Biuro Rady 0 0
Burmistrz Miastka 0 0
Referat d.s. Inwestycji 0 0
Referat Podatków 5 11
Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 0 3
Sekretarz Miastka 0 0
Skarbnik Miastka 0 0
Straż Miejska 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 0 0
Wydział Fiansowy 0 1
Wydział Infrastruktury Technicznej 0 0
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 1 11
Wydział Oświaty 16 92
Wydział Promocji Kultury i Sportu 0 7
Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 0 0
Wydział Rozwoju Gospodarczego 102 176
Wydział Spraw Obywatelskich 6 9
Z-ca Burmistrza Miastka 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Wrzesień 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Biuro Kontroli 0 0
Biuro Obsługi Interesanta 0 0
Biuro Rady 0 0
Burmistrz Miastka 0 0
Referat d.s. Inwestycji 0 0
Referat Podatków 8 8
Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 1 0
Sekretarz Miastka 0 0
Skarbnik Miastka 0 0
Straż Miejska 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 0 0
Wydział Fiansowy 0 0
Wydział Infrastruktury Technicznej 0 0
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 2 14
Wydział Oświaty 12 16
Wydział Promocji Kultury i Sportu 1 9
Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 0 0
Wydział Rozwoju Gospodarczego 115 180
Wydział Spraw Obywatelskich 1 21
Z-ca Burmistrza Miastka 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak