Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Grudzień 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Biuro Kontroli 0 0
Biuro Obsługi Interesanta 0 0
Biuro Rady 0 0
Burmistrz Miastka 0 0
Referat d.s. Inwestycji 0 0
Referat Podatków 12 8
Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 0 1
Sekretarz Miastka 0 0
Skarbnik Miastka 0 0
Straż Miejska 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 0 0
Wydział Fiansowy 0 0
Wydział Infrastruktury Technicznej 0 0
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 6 6
Wydział Oświaty 1 5
Wydział Promocji Kultury i Sportu 0 0
Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 0 0
Wydział Rozwoju Gospodarczego 44 144
Wydział Spraw Obywatelskich 0 0
Z-ca Burmistrza Miastka 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Listopad 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Biuro Kontroli 1 1
Biuro Obsługi Interesanta 0 0
Biuro Rady 0 0
Burmistrz Miastka 0 0
Referat d.s. Inwestycji 0 0
Referat Podatków 12 11
Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 0 0
Sekretarz Miastka 0 0
Skarbnik Miastka 0 0
Straż Miejska 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 0 0
Wydział Fiansowy 0 0
Wydział Infrastruktury Technicznej 0 0
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 12 8
Wydział Oświaty 10 38
Wydział Promocji Kultury i Sportu 0 0
Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 0 0
Wydział Rozwoju Gospodarczego 183 242
Wydział Spraw Obywatelskich 17 8
Z-ca Burmistrza Miastka 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Październik 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Biuro Kontroli 1 1
Biuro Obsługi Interesanta 0 0
Biuro Rady 0 0
Burmistrz Miastka 0 0
Referat d.s. Inwestycji 0 0
Referat Podatków 8 13
Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 0 3
Sekretarz Miastka 0 0
Skarbnik Miastka 0 0
Straż Miejska 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 0 0
Wydział Fiansowy 0 1
Wydział Infrastruktury Technicznej 0 0
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 4 15
Wydział Oświaty 30 126
Wydział Promocji Kultury i Sportu 0 7
Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 0 0
Wydział Rozwoju Gospodarczego 207 305
Wydział Spraw Obywatelskich 9 12
Z-ca Burmistrza Miastka 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak