Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miastko do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. Longina Jankowska 2017-03-24 14:59:24 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przeniesienia uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej im. Ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku i uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie oraz uczniów klasy VI a Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku do Szkoły Podstawowej nr 3 im Jana Pawła II w Miastku. Longina Jankowska 2017-03-24 14:56:29 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miastko do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. Longina Jankowska 2017-03-24 14:55:15 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miastko do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. Longina Jankowska 2017-03-24 14:54:42 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przeniesienia uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej im. Ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku i uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie oraz uczniów klasy VI a Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku do Szkoły Podstawowej nr 3 im Jana Pawła II w Miastku. Longina Jankowska 2017-03-24 14:53:58 usunięcie dokument
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miastko do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. Longina Jankowska 2017-03-24 14:53:49 usunięcie dokument
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia i określenia szczegółowych zasad udzielenia i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł ciepła w ramach konkursu pn.: "Czyste powietrze Gminy Miastko" w roku budżetowym 2017. Longina Jankowska 2017-03-24 14:53:37 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia i określenia szczegółowych zasad udzielenia i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł ciepła w ramach konkursu pn.: "Czyste powietrze Gminy Miastko" w roku budżetowym 2017. Longina Jankowska 2017-03-24 14:52:46 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 128/9, położonej w obrębie ewidencyjnym Dretyń, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko na rzecz Biblioteki Publicznej w Miastku. Longina Jankowska 2017-03-24 14:51:19 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miastko do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. Longina Jankowska 2017-03-24 14:49:45 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przeniesienia uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej im. Ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku i uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie oraz uczniów klasy VI a Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku do Szkoły Podstawowej nr 3 im Jana Pawła II w Miastku. Longina Jankowska 2017-03-24 14:49:04 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miastko do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. Longina Jankowska 2017-03-24 14:46:48 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku o zwołaniu XXXVI sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 31 marca 2017 r. Longina Jankowska 2017-03-24 14:42:45 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o przygotowaniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV na działkach nr 199/2, 199/5, 196 i 199/19 w obrębie ewidencyjnym Świeszyno. Małgorzata Szkilnyk 2017-03-24 12:47:13 dodanie dokumentu
Wnioski / wzory pism Małgorzata Szkilnyk 2017-03-24 10:18:02 edycja dokumentu
Wnioski / wzory pism Małgorzata Szkilnyk 2017-03-24 10:17:49 usunięcie załacznika
Wnioski / wzory pism Małgorzata Szkilnyk 2017-03-24 10:17:14 edycja dokumentu
Wnioski / wzory pism Małgorzata Szkilnyk 2017-03-24 10:16:50 usunięcie załacznika
2017 Małgorzata Szkilnyk 2017-03-24 10:13:00 edycja dokumentu
2017 Karolina Krupińska 2017-03-23 21:29:21 edycja dokumentu
I ograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1 przy ul. Kowalskiej 24a w Miastku Anna Maszka Kozłowska 2017-03-23 14:38:55 dodanie dokumentu
Zezwolenie na zorganizowanie imprezy masowej na terenie gminny Miastko Marcin Woszczak 2017-03-23 14:02:50 edycja dokumentu
Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miastko Marcin Woszczak 2017-03-23 14:02:19 edycja dokumentu
Poświadczenie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, karta nr WRG_03R i WRG_03R1 Magdalena Reszka 2017-03-23 12:50:52 dodanie dokumentu
Poświadczenie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, karta nr WRG_03R i WRG_03R1 Magdalena Reszka 2017-03-23 12:49:56 usunięcie dokument
Poświadczenie powierzchni łącznej użytków rolnych, karta nr WRG_04R i WRG_04R1 Magdalena Reszka 2017-03-23 12:49:47 dodanie dokumentu
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną Magdalena Reszka 2017-03-23 12:44:12 usunięcie dokument
Przyjmowanie zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych. WRG_12R Magdalena Reszka 2017-03-23 12:43:57 dodanie dokumentu
Przyjmowanie zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych. Magdalena Reszka 2017-03-23 12:42:47 usunięcie dokument
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną, karta nr WRG_01R i WRG_01R1 Magdalena Reszka 2017-03-23 12:42:35 dodanie dokumentu
Poświadczenie powierzchni łącznej użytków rolnych rodzinnego gospodarstwa rolnego WRG_04R i WRG_04R1 Magdalena Reszka 2017-03-23 12:41:44 usunięcie dokument
Przyjmowanie zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych. Magdalena Reszka 2017-03-23 12:41:00 dodanie dokumentu
Przyjmowanie zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych. Magdalena Reszka 2017-03-23 12:39:28 usunięcie dokument
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów WRG_01S i WRG_01S1 Magdalena Reszka 2017-03-23 12:38:00 dodanie dokumentu
zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów WRG_01S i WRG_01S1 Magdalena Reszka 2017-03-23 12:37:00 usunięcie dokument
Pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów, karta nr WRG_01S i WRG_01S1 Magdalena Reszka 2017-03-23 12:36:48 usunięcie dokument
zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów WRG_01S i WRG_01S1 Magdalena Reszka 2017-03-23 12:36:35 dodanie dokumentu
Kara administracyjna za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia WRG_02S Magdalena Reszka 2017-03-23 12:35:01 dodanie dokumentu
Kara administracyjna za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia WRG_02S Magdalena Reszka 2017-03-23 12:34:02 usunięcie dokument
Przyjmowanie zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych. Magdalena Reszka 2017-03-23 11:27:59 dodanie dokumentu