Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
projekt uchwały w sprawie przekazania do właściwego organu skargi na działalność Burmistrza Miastka z zakresu ewidencji ludności. Józefa Wasilewska 2017-10-18 12:48:58 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości lub ich części położonych w obrębach:83/1, 83/2,83/3,83/4 83/5 m. Miastko oraz w obrębach :Pasieka, Przęsin i Świeszyno gm. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami . Józefa Wasilewska 2017-10-18 12:46:15 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miastko. Józefa Wasilewska 2017-10-18 12:35:09 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miastko. Józefa Wasilewska 2017-10-18 12:32:36 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/198/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 20 maja 2016 r. w spawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu zmienionej Uchwałą Nr XXXI/272/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r.p Józefa Wasilewska 2017-10-18 12:30:55 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku o zwołaniu XLIV sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 27 października 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-10-18 10:28:45 dodanie dokumentu
2017 Karolina Krupińska 2017-10-18 10:24:21 edycja dokumentu
2017 Karolina Krupińska 2017-10-18 09:03:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 518/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 17 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Józefa Wasilewska 2017-10-18 08:43:40 dodanie dokumentu
2017 Karolina Krupińska 2017-10-18 08:32:03 edycja dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-10-17 14:49:38 edycja dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-10-17 14:46:30 edycja dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia Komisji rewizyjnej w dniu 24 października 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-10-17 13:57:50 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o zwołaniu posiedzenia w dniu 24 października 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-10-17 13:26:08 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku w dniu 24 października 2017 r. godz.10.00 Józefa Wasilewska 2017-10-17 12:20:44 usunięcie dokument
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku w dniu 24 października 2017 r. godz.10.00 Józefa Wasilewska 2017-10-17 11:41:24 dodanie dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-10-17 09:16:02 edycja dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-10-17 09:13:42 edycja dokumentu
Wyniki weryfikacji Marta Muchowska - Narloch 2017-10-17 08:14:09 edycja dokumentu
Wyniki weryfikacji Marta Muchowska - Narloch 2017-10-17 08:13:57 dodanie dokumentu
Wyniki weryfikacji Marta Muchowska - Narloch 2017-10-17 08:10:35 usunięcie dokument
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 423 przy ul. Podlaskiej w Miastku - WRG.6845.1.210.2017.AMK Anna Maszka Kozłowska 2017-10-16 14:03:52 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu działek nr 262, 263 i 264 położonych przy ul. Armii Krajowej w Miastku Anna Maszka Kozłowska 2017-10-16 14:02:05 dodanie dokumentu
2017 Joanna Gocoł 2017-10-16 13:24:23 edycja dokumentu
Przebudowa parkingu przy ul. Wybickiego 50 -52 w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2017-10-16 11:23:05 dodanie dokumentu
2017 Małgorzata Szkilnyk 2017-10-16 10:10:36 edycja dokumentu
Zawiadomienie przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji o zwołaniu posiedzenie komisji na dzień 20 października 2017 r., godz. 11:00. Longina Jankowska 2017-10-13 13:17:12 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniu 20 października 2017 r. godz. 9.oo. Longina Jankowska 2017-10-13 13:14:44 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniu 20 października 2017 r. godz. 9.oo. Longina Jankowska 2017-10-13 13:13:38 usunięcie dokument
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniu 20 października 2017 r. godz. 9.oo. Longina Jankowska 2017-10-13 13:08:17 dodanie dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-10-13 11:26:15 edycja dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-10-13 11:21:45 edycja dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-10-13 11:20:17 edycja dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-10-13 11:18:11 edycja dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-10-13 11:12:14 edycja dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-10-13 11:09:18 edycja dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-10-13 11:06:30 edycja dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-10-13 11:03:31 edycja dokumentu
2017 Karolina Krupińska 2017-10-12 14:32:42 edycja dokumentu
2017 Joanna Gocoł 2017-10-12 09:30:53 edycja dokumentu