Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w Tursku, na działkach nr 14, 13/4, 4/5, 531/6, 106, 34, 30, 37/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Tursko. Małgorzata Szkilnyk 2017-05-24 14:57:30 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego numer 2 w budynku numer 53 w Słosinku, gm. Miastko - WRG.6840.3.17.2016.2017.SG Sylwia Gurba 2017-05-24 12:40:10 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego numer 6 w budynku numer 55 położonym w Słosinku, gm. Miastko - WRG.6840.3.3.2017.SG Sylwia Gurba 2017-05-24 12:34:02 dodanie dokumentu
Protokół Nr 29/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sporty Rozwoju i Promocji w dniu 10 marca 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-05-24 09:15:25 dodanie dokumentu
Protokół Nr 24/2017 z posiedzenia Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniu 10 marca 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-05-24 09:10:45 dodanie dokumentu
2017 Marcelina Wolska 2017-05-24 08:36:31 edycja dokumentu
Ogłoszenie o konkursach na dyrektorów placówek oświatowych Marcin Woszczak 2017-05-23 19:13:32 usunięcie dokument
Ogłoszenie o konkursach na dyrektorów placówek oświatowych Marcin Woszczak 2017-05-23 19:12:50 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Marcin Woszczak 2017-05-23 14:32:16 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Marcin Woszczak 2017-05-23 13:44:06 edycja dokumentu
2017 Marta Muchowska - Narloch 2017-05-22 14:05:55 edycja dokumentu
2017 Marta Muchowska - Narloch 2017-05-22 13:32:29 edycja dokumentu
Czesław Żmidziński - Radny Marcin Woszczak 2017-05-19 08:19:15 dodanie dokumentu
Witold Zajst - Radny Marcin Woszczak 2017-05-19 08:18:45 dodanie dokumentu
Radosław Wójtowicz - Radny Marcin Woszczak 2017-05-19 08:18:22 dodanie dokumentu
Tomasz Śmietana - Radny Marcin Woszczak 2017-05-19 08:17:48 dodanie dokumentu
Piotr Milda - Radny Marcin Woszczak 2017-05-19 08:17:24 dodanie dokumentu
Bogdan Stanisz - Radny Marcin Woszczak 2017-05-19 08:15:59 dodanie dokumentu
Teresa Lipka - Radna Marcin Woszczak 2017-05-19 08:15:32 dodanie dokumentu
Marek Klepczarek - Radny Marcin Woszczak 2017-05-19 08:15:08 dodanie dokumentu
Danuta Karaśkiewicz - Radna Marcin Woszczak 2017-05-19 08:14:40 dodanie dokumentu
Marceli Grzywacz - Radny Marcin Woszczak 2017-05-19 08:14:13 dodanie dokumentu
Mieczysław Czarnecki - Radny Marcin Woszczak 2017-05-19 08:13:45 dodanie dokumentu
Jolanta Chmielewska - Radna Marcin Woszczak 2017-05-19 08:12:45 dodanie dokumentu
Wiesław Broniszewski - Radny Marcin Woszczak 2017-05-19 08:12:20 dodanie dokumentu
Tomasz Borowski - Radny Marcin Woszczak 2017-05-19 08:11:37 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/322/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 roku Longina Jankowska 2017-05-18 10:47:17 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich oraz innych obiektów o podobnym charakterze na terenie Gminy Miastko. Longina Jankowska 2017-05-18 10:45:31 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonych jako działki nr 33/5, 33/6, 33/7 i 4/21, położonych w obrębie Role - Żabno, gm. Miastko od Skarbu Państwa ? Agencji Nieruchomości Rolnych do zasobów Gminy Miastko. Longina Jankowska 2017-05-18 10:39:41 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH Marta Muchowska - Narloch 2017-05-18 10:37:32 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Pasieka. Longina Jankowska 2017-05-18 10:36:09 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonych jako działki nr 33/5, 33/6, 33/7 i 4/21, położonych w obrębie Role - Żabno, gm. Miastko od Skarbu Państwa ? Agencji Nieruchomości Rolnych do zasobów Gminy Miastko. Longina Jankowska 2017-05-18 10:35:34 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonych jako działki nr 188, 206, 209, 221 i 240, położonych w obrębie Miłocice, gm. Miastko od Skarbu Państwa ? Agencji Nieruchomości Rolnych do zasobów Gminy Miastko Longina Jankowska 2017-05-18 10:29:04 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 12/13, położonej w obrębie Trzcinno, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Longina Jankowska 2017-05-18 10:28:07 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich oraz innych obiektów o podobnym charakterze na terenie Gminy Miastko. Longina Jankowska 2017-05-18 10:12:53 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Pasieka. Longina Jankowska 2017-05-18 10:11:15 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonych jako działki nr 33/5, 33/6, 33/7 i 4/21, położonych w obrębie Role - Żabno, gm. Miastko od Skarbu Państwa ? Agencji Nieruchomości Rolnych do zasobów Gminy Miastko. Longina Jankowska 2017-05-18 10:09:43 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonych jako działki nr 188, 206, 209, 221 i 240, położonych w obrębie Miłocice, gm. Miastko od Skarbu Państwa ? Agencji Nieruchomości Rolnych do zasobów Gminy Miastko Longina Jankowska 2017-05-18 09:56:32 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 12/13, położonej w obrębie Trzcinno, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Longina Jankowska 2017-05-18 09:55:16 usunięcie dokument
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 12/13, położonej w obrębie Trzcinno, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Longina Jankowska 2017-05-18 09:54:37 dodanie dokumentu