Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
2017 Małgorzata Szkilnyk 2017-08-22 14:31:10 edycja dokumentu
2017 Małgorzata Szkilnyk 2017-08-22 14:26:29 edycja dokumentu
przetarg na dzierżawę części działki nr 34/23 przy ul. Konstytucji 3 Maja z przeznaczeniem na posadowienie na gruncie garażu blaszanego Anna Maszka Kozłowska 2017-08-22 11:11:19 dodanie dokumentu
Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli - Jeziora Lednik, Głębokie i Bobięcińskie lipiec 2017r Joanna Gocoł 2017-08-22 09:54:25 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, na działce nr 3/14 obręb ew. 83/4 Miastko (ul. Gen. J. Wybickiego 30). Małgorzata Szkilnyk 2017-08-11 15:31:27 dodanie dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-08-11 11:38:22 edycja dokumentu
Podstawowe zadania Straży Miejskiej Jan Gajo 2017-08-10 13:06:05 edycja dokumentu
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla "Czereśniowe" w Miastku Małgorzata Szkilnyk 2017-08-10 10:41:48 edycja dokumentu
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla "Czereśniowe" w Miastku Małgorzata Szkilnyk 2017-08-10 10:36:26 usunięcie załacznika
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla "Czereśniowe" w Miastku Małgorzata Szkilnyk 2017-08-10 10:36:22 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 486-VII-2017 Burmistrza Miastka z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Jan Gajo 2017-08-09 13:26:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 487-VII-2017 Burmistrza Miastka z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Jan Gajo 2017-08-09 13:23:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 485-VII-2017 Burmistrza Miastka z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Jan Gajo 2017-08-09 13:22:01 dodanie dokumentu
Informacja do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w sprawie przystąpienia przez RDOŚ w Gdańsku do przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia (budowa budynku mieszkalnego na działce nr 181/2 obr. ew. Świerzenko) na obszar Natura 2000 Dolina Wieprzy i Studnicy, możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie Małgorzata Szkilnyk 2017-08-09 13:21:48 dodanie dokumentu
Remont, budowa bądź przebudowa dróg lub chodników w m. Dretyń, Miłocice, Świerzno i Wałdowo, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2017-08-09 12:22:44 usunięcie załacznika
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o sprzedaży samochodu marki Renault Kangoo 1,9 TDI Jan Gajo 2017-08-09 11:13:13 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o sprzedaży samochodu marki Renault Kangoo 1,9 TDI Jan Gajo 2017-08-09 10:18:20 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o sprzedaży samochodu marki Renault Kangoo 1,9 TDI Jan Gajo 2017-08-09 10:18:00 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o sprzedaży samochodu marki Renault Kangoo 1,9 TDI Jan Gajo 2017-08-09 10:17:37 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o sprzedaży samochodu marki Renault Kangoo 1,9 TDI Jan Gajo 2017-08-09 10:17:04 dodanie dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-08-08 10:12:50 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 480-VII-2017 Burmistrza Miastka z dnia 31 lipca 2017 w sprawie zbycia pozostałości pojazdu Renault Kangoo o nr rej GBY 65MM Jan Gajo 2017-08-08 09:59:18 dodanie dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-08-08 09:55:47 edycja dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-08-08 09:49:02 edycja dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-08-08 09:43:08 edycja dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień 11 sierpnia 2017 r. o godz. 11.oo. Longina Jankowska 2017-08-07 15:17:57 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 67 obr. ew. Piaszczyna. Małgorzata Szkilnyk 2017-08-04 14:52:25 dodanie dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-08-04 11:17:53 edycja dokumentu
Podanie o odroczenie rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej Krzysztof Narloch 2017-08-04 08:43:36 edycja dokumentu
Podanie o umorzenie zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę Krzysztof Narloch 2017-08-04 08:41:12 edycja dokumentu
Zaświadczenie o braku lub wysokości zaległości podatkowych Krzysztof Narloch 2017-08-04 08:33:54 edycja dokumentu
Zaświadczenia o wielkości użytków rolnych i dochodzie z pracy w gospodarstwie rolnym Krzysztof Narloch 2017-08-04 08:30:33 edycja dokumentu
Deklaracja na podatek od środków transportowych Krzysztof Narloch 2017-08-04 08:27:56 edycja dokumentu
Informacja na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny Krzysztof Narloch 2017-08-04 08:25:39 dodanie dokumentu
Informacja na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny Krzysztof Narloch 2017-08-04 08:21:48 usunięcie dokument
Deklaracja na podatek rolny, podatek leśny oraz podatek od nieruchomości Krzysztof Narloch 2017-08-04 08:20:27 edycja dokumentu
Deklaracja na podatek rolny, podatek leśny oraz podatek od nieruchomości Krzysztof Narloch 2017-08-04 08:18:53 dodanie dokumentu
Deklaracja na podatek leśny, podatek rolny oraz podatek od nieruchomości Krzysztof Narloch 2017-08-04 08:15:49 usunięcie dokument
Stawki podatków na terenie Gminy Miastko Krzysztof Narloch 2017-08-04 07:56:48 edycja dokumentu
Stawki podatków na terenie Gminy Miastko Krzysztof Narloch 2017-08-03 15:18:52 usunięcie dokument