Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół Nr 32/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sporty Rozwoju i Promocji w dniu 22 czerwca 2017 r. Longina Jankowska 2018-01-16 13:25:02 dodanie dokumentu
Protokół Nr 30/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sporty Rozwoju i Promocji w dniu 24 marca 2017 r. Longina Jankowska 2018-01-16 13:23:36 dodanie dokumentu
protokół Nr 37/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji odbytego w dniu 8 grudnia 2017 r. Józefa Wasilewska 2018-01-16 12:32:19 edycja dokumentu
Protokół Nr 35/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji odbytego w dniu 20 października 2017 r. Józefa Wasilewska 2018-01-16 12:32:03 edycja dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy kasjer w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Miastku Jan Gajo 2018-01-16 11:38:33 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy - kasjer w Wydziale Finansowym - UNIEWAŻNIONY Jan Gajo 2018-01-16 11:35:10 edycja dokumentu
Informacja o unieważnieniu postępowania konkursowego na stanowisko -KASJER w Urzędzie Miejskim w Miastku Jan Gajo 2018-01-16 11:33:52 edycja dokumentu
Informacja o unieważnieniu postępowania konkursowego na stanowisko -KASJER w Urzędzie Miejskim w Miastku Jan Gajo 2018-01-16 11:33:19 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki numer 838 o powierzchni 0,2726 ha, położonej w obrębie Pasieka - WRG.6840.3.28.2017.2018.SG Sylwia Gurba 2018-01-16 10:59:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o II nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 460/1 o powierzchni 1.2650 ha, położonej w obrębie Węgorzynko - WRG.6840.3.12.2017.2018.SG Sylwia Gurba 2018-01-16 10:33:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 575/VII/2018 Burmistrza Miastka w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018 rok. Józefa Wasilewska 2018-01-16 09:17:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 576/VII/2018 Burmistrza Miastka w sprawie powołania komisji przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:" Budowa kanalizacji sanitarnej Świeszynko - Piaszczyna w Gminie Miastko". Józefa Wasilewska 2018-01-16 09:09:57 dodanie dokumentu
ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi od dnia 12.01.2018r. wodociągu publicznego zaopatrzenia w wodę w Chlebowie Joanna Gocoł 2018-01-15 10:23:07 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącej Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich o zwołaniu posiedzenia komisji w dniu 19 stycznia 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-01-15 10:20:37 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji o zwołaniu posiedzenia w dniu 19 stycznia 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-01-15 10:18:41 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę części gruntu o powierzchni 100 m2 z działki oznaczonej numerem 4/22, położonej w obrębie Role - Żabno, gm. Miastko - WRG.6845.2.28.2017.2018.SG Sylwia Gurba 2018-01-12 09:33:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 569/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej Świeszynko - Piaszczyna w Gminie Miastko. Józefa Wasilewska 2018-01-12 08:36:58 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-01-11 14:54:51 edycja dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy - kasjer w Wydziale Finansowym - UNIEWAŻNIONY Jan Gajo 2018-01-11 14:24:37 dodanie dokumentu
Budowa kanalizacji sanitarnej Świeszynko - Piaszczyna w Gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Marcin Woszczak 2018-01-10 23:23:19 usunięcie załacznika
Budowa kanalizacji sanitarnej Świeszynko - Piaszczyna w Gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Marcin Woszczak 2018-01-10 23:15:39 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Starosty Bytowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Miastku" Małgorzata Szkilnyk 2018-01-10 15:02:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII4392017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko Jan Gajo 2018-01-10 11:46:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII-440-2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2018 rok Jan Gajo 2018-01-10 11:44:56 dodanie dokumentu
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Piaszczynie, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2018-01-10 11:16:33 usunięcie załacznika
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Piaszczynie, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2018-01-10 10:01:06 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy działki nr 140/9 przy ul.Dworcowej w Miastku - WRG.6845.1.4.2018.AMK Anna Maszka Kozłowska 2018-01-09 13:52:30 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 140/26 przy ul.Dworcowej w Miastku - WRG.6845.1.6.2018.AMK Anna Maszka Kozłowska 2018-01-09 13:51:23 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 291/9 przy ul.Gen. Wybickiego w Miastku - WRG.6845.1.9.2018.AMK Anna Maszka Kozłowska 2018-01-09 13:50:15 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 32 przy ul. Koszalińskiej w Miastku - WRG.6845.1.7.2018.AMK Anna Maszka Kozłowska 2018-01-09 13:48:17 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 96/2 przy ul.Kazimierza Wielkiego w Miastku - WRG.6845.1.8.2018.AMK Anna Maszka Kozłowska 2018-01-09 13:46:05 dodanie dokumentu
Budowa kanalizacji sanitarnej Świeszynko - Piaszczyna w Gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2018-01-09 13:45:29 dodanie dokumentu
2017 Jan Gajo 2018-01-09 12:18:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 573/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. Józefa Wasilewska 2018-01-09 12:15:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 563/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. Józefa Wasilewska 2018-01-09 12:12:42 dodanie dokumentu
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Gminy Miastko Magdalena Jankowska 2018-01-09 11:58:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 570/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokali użytkowych. Józefa Wasilewska 2018-01-08 14:46:05 dodanie dokumentu
Dostawa kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2018 r., gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie. Małgorzata Styrenczak 2018-01-08 13:37:02 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLV/2017 z sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 24 listopada 2017 r. Józefa Wasilewska 2018-01-08 07:48:34 dodanie dokumentu
Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2016r. Marcin Woszczak 2018-01-05 12:04:24 edycja dokumentu