Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 533/VII/2107 Burmistrz Miastka z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miastko na 2018 rok. Wioleta Mydło 2017-11-14 13:33:30 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 533/VII/2107 Burmistrz Miastka z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miastko na 2018 rok. Wioleta Mydło 2017-11-14 13:33:12 dodanie dokumentu
Protokół Nr 39/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 października 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-11-14 12:38:16 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o zwołaniu posiedzenia komisji w dniu 21 listopada 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-11-14 12:26:01 edycja dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o zwołaniu posiedzenia komisji w dniu 21 listopada 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-11-14 12:25:01 dodanie dokumentu
Magdalena Stankowiak - Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku Jan Gajo 2017-11-14 08:50:53 edycja dokumentu
Ewa Kapłan - Zastepca Burmistrza Jan Gajo 2017-11-14 08:49:58 edycja dokumentu
Barbara Ilkiewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piaszczynie Jan Gajo 2017-11-14 08:49:16 edycja dokumentu
Jolanta Ramion Kubisiak - Kierownik Referatu Obsługi Szkół Urząd Miejski Jan Gajo 2017-11-14 08:48:21 edycja dokumentu
Ewa Zarychta - Kierownik Sekcji Świadczeń Pomocy Środowiskowej MGOPS w Miastku Jan Gajo 2017-11-14 08:47:22 edycja dokumentu
Marceli Grzywacz - Radny Marcin Woszczak 2017-11-14 08:37:57 edycja dokumentu
Marek Klepczarek - Radny Marcin Woszczak 2017-11-14 08:37:41 edycja dokumentu
Radosław Wójtowicz - Radny Marcin Woszczak 2017-11-14 08:37:16 edycja dokumentu
Witold Zajst - Radny Marcin Woszczak 2017-11-14 08:36:51 edycja dokumentu
Tomasz Borowski - Radny Marcin Woszczak 2017-11-14 08:36:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 528/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 2 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy. Wioleta Mydło 2017-11-13 13:17:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 528/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 2 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy. Wioleta Mydło 2017-11-13 13:17:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 528/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 2 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy. Wioleta Mydło 2017-11-13 13:15:55 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska na dzień 17 listopada 2017 r., godz. 09:00. Wioleta Mydło 2017-11-13 08:40:03 edycja dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska na dzień 17 listopada 2017 r., godz. 09:00. Wioleta Mydło 2017-11-13 08:38:12 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Spostu Rozwoju i Promocji o zwołaniu komisji na dzień 17 listopada 2017r.,godz.11:00. Wioleta Mydło 2017-11-13 08:35:24 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej na dzień 15 listopada 2017r.,godz.11:00. Wioleta Mydło 2017-11-13 08:31:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 523/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 25 października 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miastko. Wioleta Mydło 2017-11-10 09:16:10 dodanie dokumentu
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczo - rozwijających dla uczniów w projekcie Warsztaty EDUKO ? podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Małgorzata Styrenczak 2017-11-09 11:58:36 dodanie dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-11-09 10:45:32 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie wodociągu w Turowie na działkach nr 16/2 i 53/1 w obrębie ewidencyjnym Turowo. Małgorzata Szkilnyk 2017-11-08 15:30:25 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie wodociągu w Turowie na działkach nr 16/2 i 53/1 w obrębie ewidencyjnym Turowo. Małgorzata Szkilnyk 2017-11-08 15:28:18 dodanie dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-11-08 14:41:49 edycja dokumentu
2017 Karolina Krupińska 2017-11-08 13:39:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 527/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. Wioleta Mydło 2017-11-08 13:21:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 527/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. Wioleta Mydło 2017-11-08 13:15:46 dodanie dokumentu
2017 Małgorzata Szkilnyk 2017-11-08 12:25:13 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Modernizacja rzeki Kątnik w km 3+570-5+420", zlokalizowanej na działkach nr 254, 274/1, 314, 259, 257, 256, 238, 255, 253/1, 253/2 obręb ewidencyjny Węgorzynko, oraz na działkach nr 44, 47, 48, 51, 63, 90, 91, 43, 45, 80/1, 89, 72, 79, 86, 87, 88, 92, 93 obręb ewidencyjny Przęsin. Małgorzata Szkilnyk 2017-11-07 12:16:30 dodanie dokumentu
2017 Joanna Gocoł 2017-11-07 11:47:45 edycja dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości położonych w obrębach : Pasieka, Przęsin i Świeszyno - WRG.6845.2.26.2017.SG Sylwia Gurba 2017-11-07 11:02:21 dodanie dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-11-07 08:00:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 529/VII/2017 Burmistrz Miastka z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert. Wioleta Mydło 2017-11-03 15:01:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 530/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 03.11.2017 roku w sprawie wprowadzenia procedury udzielenia przez Gminę Miastko pożyczek organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działającym na terenie Gminy Miastko na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europiejskiej lub innych środków pomocowych. Wioleta Mydło 2017-11-03 14:31:07 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE Burmistrza Miastka w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru w Miastku, w obrębie ewidencyjnym 83/4 Miastko Małgorzata Szkilnyk 2017-11-03 14:07:51 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE Burmistrza Miastka w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru w Miastku, w obrębie ewidencyjnym 83/2 Miastko. Małgorzata Szkilnyk 2017-11-03 14:06:32 edycja dokumentu