Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny Krzysztof Narloch 2017-08-04 08:21:48 usunięcie dokument
Deklaracja na podatek rolny, podatek leśny oraz podatek od nieruchomości Krzysztof Narloch 2017-08-04 08:20:27 edycja dokumentu
Deklaracja na podatek rolny, podatek leśny oraz podatek od nieruchomości Krzysztof Narloch 2017-08-04 08:18:53 dodanie dokumentu
Deklaracja na podatek leśny, podatek rolny oraz podatek od nieruchomości Krzysztof Narloch 2017-08-04 08:15:49 usunięcie dokument
Stawki podatków na terenie Gminy Miastko Krzysztof Narloch 2017-08-04 07:56:48 edycja dokumentu
Stawki podatków na terenie Gminy Miastko Krzysztof Narloch 2017-08-03 15:18:52 usunięcie dokument
Stawki podatków na terenie Gminy Miastko Krzysztof Narloch 2017-08-03 15:17:54 edycja dokumentu
Stawki podatków na terenie Gminy Miastko Krzysztof Narloch 2017-08-03 15:15:26 dodanie dokumentu
Zarządzenia Nr 470/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017r. Longina Jankowska 2017-08-03 09:50:25 dodanie dokumentu
Uchwała Szpital zasady Aleksander Sikorski 2017-08-02 09:24:29 dodanie dokumentu
Uchwała ZEC zasady Aleksander Sikorski 2017-08-02 09:22:54 dodanie dokumentu
Zasady nadzoru Aleksander Sikorski 2017-08-02 09:14:11 usunięcie dokument
Zmiana wytycznych Aleksander Sikorski 2017-08-02 09:13:53 dodanie dokumentu
Wytyczne Aleksander Sikorski 2017-08-02 09:12:29 edycja dokumentu
Wytyczne Aleksander Sikorski 2017-08-02 09:11:51 usunięcie załacznika
Wytyczne Aleksander Sikorski 2017-08-02 09:11:28 edycja dokumentu
Wytyczne Aleksander Sikorski 2017-08-02 09:10:12 edycja dokumentu
Wytyczne Aleksander Sikorski 2017-08-02 09:09:28 dodanie dokumentu
Zasady nadzoru Aleksander Sikorski 2017-08-02 09:05:53 dodanie dokumentu
Uchwała ZWiK zasady Aleksander Sikorski 2017-08-02 09:02:51 dodanie dokumentu
Wystąpienie pokontrolne - Archiwum UM Jan Gajo 2017-08-02 07:15:55 dodanie dokumentu
Wystąpienie pokontrolne - Archiwum USC Jan Gajo 2017-08-02 07:15:11 dodanie dokumentu
Wytyczne i uchwały Aleksander Sikorski 2017-08-01 14:35:17 usunięcie dokument
Wytyczne i uchwały Aleksander Sikorski 2017-08-01 14:33:17 dodanie dokumentu
Uchwały i wytyczne Aleksander Sikorski 2017-08-01 14:32:38 usunięcie dokument
Dostawa oraz montaż sprzętu elektronicznego i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku w ramach projektu pn.: Warsztaty EDUKO ? podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie. Małgorzata Styrenczak 2017-08-01 12:56:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/365/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 22 lipca 2017r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Miastko w roku 2018 na realizację projektu pn.: "Budowa lądowiska przy Szpitalu Miejskim w Miastku Sp. z o.o. w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze powiatu bytowskiego oraz powiatów ościennych" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Longina Jankowska 2017-07-31 15:39:46 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLI/365/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 22 lipca 2017r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Miastko w roku 2018 na realizację projektu pn.: "Budowa lądowiska przy Szpitalu Miejskim w Miastku Sp. z o.o. w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze powiatu bytowskiego oraz powiatów ościennych" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Longina Jankowska 2017-07-31 15:38:32 dodanie dokumentu
2017 Joanna Gocoł 2017-07-31 11:54:48 edycja dokumentu
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dotyczącego budowy, przebudowy bądź remontów dróg, chodników i obiektów mostowych na terenie gminy Miastko, w m. Słosinko, Dretyń, Miłocice, Wałdowo, Świerzno, Kawcze, Kawczyn, Węgorzynko i Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2017-07-28 14:43:10 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Małgorzata Szkilnyk 2017-07-28 14:05:42 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Małgorzata Szkilnyk 2017-07-28 13:58:48 usunięcie załacznika
Zarządzenia Nr 469/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Longina Jankowska 2017-07-28 10:36:58 dodanie dokumentu
Zarządzenia Nr 468/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Longina Jankowska 2017-07-28 10:35:48 edycja dokumentu
Zarządzenia Nr 468/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Longina Jankowska 2017-07-28 10:35:20 dodanie dokumentu
Zarządzenia Nr 467/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 21 lipca 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, pomieszczenia przyległego do lokalu mieszkalnego na poprawę warunków jego zagospodarowania. Longina Jankowska 2017-07-28 10:33:48 dodanie dokumentu
Zarządzenia Nr 466/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 17 lipca 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w komisji przetargowej. Longina Jankowska 2017-07-28 10:31:34 dodanie dokumentu
2017 Karolina Krupińska 2017-07-28 09:05:19 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego na działkach nr 103 i 110 w obrębie ewidencyjnym Przęsin oraz nr 469 w obrębie ewidencyjnym Pasieka. Małgorzata Szkilnyk 2017-07-27 15:52:37 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 34/23 przy ul. Konstytucji 3 Maja - WRG.6845.1.198.2017.AM Anna Maszka Kozłowska 2017-07-27 14:42:15 edycja dokumentu