Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 515/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 03 października 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.: Przebudowa parkingu przy ul. Wybickiego 50-52 w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie". Longina Jankowska 2017-10-09 09:22:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 515/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 03 października 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.: Przebudowa parkingu przy ul. Wybickiego 50-52 w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie". Longina Jankowska 2017-10-09 09:21:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 455/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania doraźnej komisji konkursowej pn. :"Wieś roku 2017 w Gminie Miastko". Józefa Wasilewska 2017-10-06 14:22:17 dodanie dokumentu
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie o unieruchomieniu wodociągu publicznego DOMANICA Joanna Gocoł 2017-10-06 13:40:43 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy działki nr 153, położonej w obrębie Dretyń, gm. Miastko - WRG.6845.2.23-24.27.2017.SG Sylwia Gurba 2017-10-06 11:44:46 dodanie dokumentu
Protokół Nr 24/2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji z Komisją Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska z dnia 21 października 2016 r. Longina Jankowska 2017-10-06 11:35:30 dodanie dokumentu
2017 Karolina Krupińska 2017-10-06 11:21:34 edycja dokumentu
Protokół Nr 22/2016 z posiedzenia Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 20 grudnia 2016 r. Longina Jankowska 2017-10-06 10:19:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 516/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 05 października 2017r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na zadaniepn.: zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku "Oligofrenopedagogika" w ramach realizacji projektu pn. "Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie, Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie". Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Longina Jankowska 2017-10-06 09:14:26 dodanie dokumentu
2017 Małgorzata Szkilnyk 2017-10-06 07:37:14 edycja dokumentu
2017 Małgorzata Szkilnyk 2017-10-06 07:36:49 edycja dokumentu
2017 Małgorzata Szkilnyk 2017-10-06 07:33:49 edycja dokumentu
2017 Małgorzata Szkilnyk 2017-10-06 07:29:41 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIII/389/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisje Rewizyjną Rady Miejskiej w Miastku. Longina Jankowska 2017-10-05 15:24:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/388/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie powołania. Longina Jankowska 2017-10-05 15:23:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/387/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie ustalenia wzoru Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Miastko oraz legitymacji Honorowego Obywatela Gminy Miastko. Longina Jankowska 2017-10-05 15:22:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/387/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie ustalenia wzoru Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Miastko oraz legitymacji Honorowego Obywatela Gminy Miastko. Longina Jankowska 2017-10-05 15:20:48 usunięcie dokument
Uchwała Nr XLIII/387/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie ustalenia wzoru Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Miastko oraz legitymacji Honorowego Obywatela Gminy Miastko. Longina Jankowska 2017-10-05 15:20:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/386/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miastka z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Longina Jankowska 2017-10-05 15:17:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/385/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miastka z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Longina Jankowska 2017-10-05 15:15:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/384/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie pozbawienia odcinków dróg gminnych kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako droga publiczna. Longina Jankowska 2017-10-05 15:13:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/383/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy garażu przy ul. Kolejowej w Miastku. Longina Jankowska 2017-10-05 15:11:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/382/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych osobom fizycznym osiągającym wysokie wyniki sportowe. Longina Jankowska 2017-10-05 15:09:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/381/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. Longina Jankowska 2017-10-05 15:07:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/380/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017r. Longina Jankowska 2017-10-05 15:05:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 514/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 03 października 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.: "Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie miasta i gminy Miastko będących w zarządzie Zamawiającego, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie". Longina Jankowska 2017-10-05 14:38:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 513/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 2 października 2017r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Miastka. Longina Jankowska 2017-10-05 14:34:26 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Modernizacja rzeki Kątnik w km 3+570-5+420", zlokalizowanej na działkach nr 254, 274/1, 314, 259, 257, 256, 238, 255, 253/1, 253/2 obręb ewidencyjny Węgorzynko, oraz na działkach nr 44, 47, 48, 51, 63, 90, 91, 43, 45, 80/1, 89, 72, 79, 86, 87, 88, 92, 93 obręb ewidencyjny Przęsin. Małgorzata Szkilnyk 2017-10-05 13:17:57 dodanie dokumentu
2017 Karolina Krupińska 2017-10-05 12:31:58 edycja dokumentu
Protokół Nr 27/2016 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji odbytego w dniu 20 grudnia 2016 r. Longina Jankowska 2017-10-05 07:29:27 dodanie dokumentu
Zawiadomienie dot. zmiany zamierzenia w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego la inwestycji polegającej na budowie wodociągu w Turowie na działkach nr 16/2, 42/1 i 53/1 w obrębie ewidencyjnym Turowo Małgorzata Szkilnyk 2017-10-04 14:59:04 dodanie dokumentu
Protokół Nr 29/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 28 grudnia 2016 r. Longina Jankowska 2017-10-04 14:57:00 edycja dokumentu
Protokół Nr 29/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 28 grudnia 2016 r. Longina Jankowska 2017-10-04 14:56:09 dodanie dokumentu
Protokół Nr 26/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 26 października 2016 r. Longina Jankowska 2017-10-04 14:55:04 dodanie dokumentu
Protokół Nr 32/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 29 marca 2017 roku Longina Jankowska 2017-10-03 14:02:01 edycja dokumentu
Protokół Nr 32/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 29 marca 2017 roku Longina Jankowska 2017-10-03 14:00:19 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 października 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-10-03 12:47:24 dodanie dokumentu
2017 Karolina Krupińska 2017-10-02 15:10:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 511/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 28 września 2017r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert (na dostawę i montaż sprzętu multimedialnego i komputerów dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku, gmina Miastko, pow. bytowski, woj.pomorskie. Longina Jankowska 2017-10-02 10:06:22 dodanie dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-10-02 09:25:49 edycja dokumentu