Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół Nr XXXIX/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Miastku z dnia 22 czerwca 2017 roku. Longina Jankowska 2017-11-23 09:17:12 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXIX/2016 z sesji Rady Miejskiej w Miastku z dnia 02 grudnia 2016 roku. Longina Jankowska 2017-11-23 08:38:46 dodanie dokumentu
xxx Joanna Gocoł 2017-11-22 12:42:59 usunięcie dokument
xxx Joanna Gocoł 2017-11-22 12:42:14 dodanie dokumentu
2017 Karolina Krupińska 2017-11-22 12:17:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 531/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Józefa Wasilewska 2017-11-22 12:15:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 531/VII/2017 Burmistrza Miastka w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego . Józefa Wasilewska 2017-11-22 12:13:21 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 531/VII/2017 Burmistrza Miastka w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego . Józefa Wasilewska 2017-11-22 12:13:11 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego o zwołaniu wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady w dniu 28 listopada 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-11-22 09:56:24 dodanie dokumentu
Protokół Nr 35/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji odbytego w dniu 20 października 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-11-22 08:05:22 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia w dniu 29 listopada 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-11-21 13:11:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 532/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji końcowego odbioru technicznego robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia publicznego pn. "Budowa drogi gminnej na ul. Jodłowej w miejscowości Pasieka gm. Miastko". Józefa Wasilewska 2017-11-21 10:45:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 539/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Józefa Wasilewska 2017-11-21 10:31:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 538/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. Józefa Wasilewska 2017-11-21 10:28:57 dodanie dokumentu
Zarządzenia Burmistrza Miastka Nr 537/VII/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz upoważnienia dyrektorów szkół i placówek do dysponowania przyznanymi środkami w roku 2017. Józefa Wasilewska 2017-11-21 10:16:02 dodanie dokumentu
Postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 020/2017 z dnia 06.11.2017r. dla inwestycji, polegającej na budowie wodociągu w Turowie na działkach nr 16/2, 42/1 i 53/1 w obrębie ewidencyjnym Turowo Małgorzata Szkilnyk 2017-11-21 09:01:07 dodanie dokumentu
Protokół Nr 40/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 października 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-11-21 08:26:23 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku - Jan Basara za 2016 rok Jan Gajo 2017-11-21 07:57:43 edycja dokumentu
przetarg na dzierżawę części działki nr 128/21 przy ul. Kowalskiej w Miastku z przeznaczeniem na uprawę warzyw Anna Maszka Kozłowska 2017-11-20 14:57:34 dodanie dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-11-20 10:55:33 edycja dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-11-20 10:52:37 edycja dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-11-20 10:47:19 edycja dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-11-20 10:44:21 edycja dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-11-20 10:38:31 edycja dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-11-20 10:35:17 edycja dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-11-20 10:31:56 edycja dokumentu
2017 Małgorzata Szkilnyk 2017-11-20 10:01:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 536/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert. Józefa Wasilewska 2017-11-17 12:56:40 dodanie dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-11-17 11:42:26 edycja dokumentu
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie Józefa Wasilewska 2017-11-17 10:34:40 edycja dokumentu
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie Józefa Wasilewska 2017-11-17 10:33:51 usunięcie załacznika
Opłaty dla potrzeb wyrejestrowania pojazdu, karta nr WRG_10S i WRG_10S1 Joanna Gocoł 2017-11-17 10:30:46 edycja dokumentu
Opłaty dla potrzeb wyrejestrowania pojazdu, karta nr WRG_10S i WRG_10S1 Joanna Gocoł 2017-11-17 10:30:41 usunięcie załacznika
Opłaty dla potrzeb wyrejestrowania pojazdu, karta nr WRG_10S i WRG_10S1 Joanna Gocoł 2017-11-17 10:30:34 usunięcie załacznika
Opłaty dla potrzeb wyrejestrowania pojazdu, karta nr WRG_10S i WRG_10S1 Joanna Gocoł 2017-11-17 10:30:13 edycja dokumentu
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/408/2017 z dnia 27 października 2017 roku Rady Miejskiej w Miastku w sprawie nadania wyróżnienia honorowego "Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko" Józefa Wasilewska 2017-11-17 10:25:11 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/407/2017 z dnia 27 października 2017 roku Rady Miejskiej w Miastku w sprawie nadania wyróżnienia honorowego "Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko" Józefa Wasilewska 2017-11-17 10:23:25 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/406/2017 z dnia 27 października 2017 roku Rady Miejskiej w Miastku w sprawie nadania wyróżnienia honorowego "Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko" Józefa Wasilewska 2017-11-17 10:21:37 dodanie dokumentu
projekt uchwały ws sprawie zmiany uchwały nr XLIV/405/2017 z dnia 27 października 2017 roku Rady Miejskiej w Miastku w sprawie nadania wyróżnienia honorowego "Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko" Józefa Wasilewska 2017-11-17 10:19:44 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/404/2017 z dnia 27 października 2017 roku Rady Miejskiej w Miastku w sprawie nadania wyróżnienia honorowego "Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko" Józefa Wasilewska 2017-11-17 10:17:30 dodanie dokumentu