Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XLIII/383/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy garażu przy ul. Kolejowej w Miastku. Longina Jankowska 2017-10-05 15:11:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/382/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych osobom fizycznym osiągającym wysokie wyniki sportowe. Longina Jankowska 2017-10-05 15:09:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/381/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. Longina Jankowska 2017-10-05 15:07:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/380/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017r. Longina Jankowska 2017-10-05 15:05:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 514/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 03 października 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.: "Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie miasta i gminy Miastko będących w zarządzie Zamawiającego, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie". Longina Jankowska 2017-10-05 14:38:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 513/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 2 października 2017r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Miastka. Longina Jankowska 2017-10-05 14:34:26 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Modernizacja rzeki Kątnik w km 3+570-5+420", zlokalizowanej na działkach nr 254, 274/1, 314, 259, 257, 256, 238, 255, 253/1, 253/2 obręb ewidencyjny Węgorzynko, oraz na działkach nr 44, 47, 48, 51, 63, 90, 91, 43, 45, 80/1, 89, 72, 79, 86, 87, 88, 92, 93 obręb ewidencyjny Przęsin. Małgorzata Szkilnyk 2017-10-05 13:17:57 dodanie dokumentu
2017 Karolina Krupińska 2017-10-05 12:31:58 edycja dokumentu
Protokół Nr 27/2016 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji odbytego w dniu 20 grudnia 2016 r. Longina Jankowska 2017-10-05 07:29:27 dodanie dokumentu
Zawiadomienie dot. zmiany zamierzenia w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego la inwestycji polegającej na budowie wodociągu w Turowie na działkach nr 16/2, 42/1 i 53/1 w obrębie ewidencyjnym Turowo Małgorzata Szkilnyk 2017-10-04 14:59:04 dodanie dokumentu
Protokół Nr 29/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 28 grudnia 2016 r. Longina Jankowska 2017-10-04 14:57:00 edycja dokumentu
Protokół Nr 29/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 28 grudnia 2016 r. Longina Jankowska 2017-10-04 14:56:09 dodanie dokumentu
Protokół Nr 26/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 26 października 2016 r. Longina Jankowska 2017-10-04 14:55:04 dodanie dokumentu
Protokół Nr 32/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 29 marca 2017 roku Longina Jankowska 2017-10-03 14:02:01 edycja dokumentu
Protokół Nr 32/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 29 marca 2017 roku Longina Jankowska 2017-10-03 14:00:19 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 października 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-10-03 12:47:24 dodanie dokumentu
2017 Karolina Krupińska 2017-10-02 15:10:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 511/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 28 września 2017r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert (na dostawę i montaż sprzętu multimedialnego i komputerów dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku, gmina Miastko, pow. bytowski, woj.pomorskie. Longina Jankowska 2017-10-02 10:06:22 dodanie dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-10-02 09:25:49 edycja dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki numer 151/17, położonej przy ul. Kowalskiej w Miastku na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości - WRG.6840.1.6.2017.AMK Anna Maszka Kozłowska 2017-09-29 13:00:06 dodanie dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-09-29 09:12:21 edycja dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-09-29 09:12:02 edycja dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-09-29 09:08:51 edycja dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy nieruchomości położonej w Węglewie, gm. Miastko, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 3a - WRG.6840.3.24.2017.SG Sylwia Gurba 2017-09-28 09:53:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 510/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 28 września 2017r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. Longina Jankowska 2017-09-28 09:12:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 507/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 14 września 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dadania: "Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dot. zadania: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie" Longina Jankowska 2017-09-28 08:58:14 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 505/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 13 września 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 408/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 10.03.2017r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji Projektu pn. "Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Miastko". Longina Jankowska 2017-09-28 08:56:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 505/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 13 września 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 408/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 10.03.2017r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji Projektu pn. "Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Miastko". Longina Jankowska 2017-09-28 08:55:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 506/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 14 września 2017r. w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r.. Longina Jankowska 2017-09-28 08:52:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 509/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 22 września 2017r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie, zapytanie ofertowe na zadania pn.: zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku "Oligofrenopedagogika" w ramach realizacji projektu pn.:"Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie". Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020. Longina Jankowska 2017-09-28 08:44:28 dodanie dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-09-28 07:59:57 edycja dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-09-28 07:59:37 edycja dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-09-28 07:50:06 edycja dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-09-28 07:47:03 edycja dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-09-28 07:43:35 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe WOA.271.18.2017.MS. Burmistrz Miastka zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej: zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku ? Oligofrenopedagogika? w ramach realizacji projektu pn. Warsztaty EDUKO ? podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko. Małgorzata Styrenczak 2017-09-27 14:43:49 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III przetargu ustnym na nieruchomość zabudowaną, oznaczoną jako działka 515/5 położoną w Miastku przy ul. Fabrycznej Anna Maszka Kozłowska 2017-09-26 13:07:06 edycja dokumentu
Ogłoszenie o III przetargu ustnym na nieruchomość zabudowaną, oznaczoną jako działka 515/5 położoną w Miastku przy ul. Fabrycznej Anna Maszka Kozłowska 2017-09-26 12:58:05 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o III przetargu ustnym na nieruchomość zabudowaną, oznaczoną jako działka 515/5 położoną w Miastku przy ul. Fabrycznej Anna Maszka Kozłowska 2017-09-26 12:56:19 dodanie dokumentu
Przebudowa parkingu przy ul. Wybickiego 50 -52 w Miastku. pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2017-09-26 12:19:40 dodanie dokumentu